Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pecher, Gottfried

Tisk


Charakteristika: Výrobce dřevěných a nátrubkových dechových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1812
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1871
Text
Literatura

Pecher, Gottfried, výrobce dřevěných a nátrubkových dechových nástrojů, narozen 1812, Brno, zemřel březen 1871 tamtéž.
 
V letech 1823–1827 se vyučil u Jakoba Zidricha v Brně. Po vyučení až do roku 1843 pracoval jako tovaryš u různých mistrů. V roce 1843 se osamostatnil v Brně na nynějších Nových sadech (Neustift 83). 9. 8. 1843 získal v Brně měšťanské právo. V roce 1845 se oženil s Annou Kafkovou-Hallasovou, vdovou po brněnském výrobci dřevěných dechových nástrojů Josefu Hallasovi. V letech 1846–1849 vyučil jejího syna Antona Hallase, který u něho do roku 1851 pracoval jako tovaryš. V letech 1846–1854 se mu narodilo pět dětí, z nichž čtyři zemřely do jednoho roku po narození. Jeho dřevěné dechové nástroje jsou jednoduché, ale vyrobené z výborného materiálu s velkou řemeslnou zručností.
Literatura
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 101).
Kurfürst, Pavel: Tradice brněnské výroby dechových nástrojů. (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 66, 1981, s. 237–241).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 3.1.2006