Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Musici moravienses

Tisk

(Ostravští sólisté)

Charakteristika: Komorní soubor

Text

Musici moravienses (Ostravští sólisté), komorní soubor, vznik 1964.
 
Ansámbl založil v roce 1964 Rudolf Bernatík (klavír) společně s Ladislavem Gořulou a Valtrem Vítkem pod názvem Ostravští sólisté. V roce 1967 ze souboru odešel houslista Ladislav Gořula a od téhož roku ansámbl začal vystupovat jako Musici moravienses. Klavíristu Rudolfa Bernatíka a klarinetistu Valtra Vítka v průběhu následujících let doplnili violoncellista Jan Hališka (od 1969) a houslista Vítězslav Kuzník (od 1970). V tomto složení byl soubor Musici moravisenses součástí českého komorního prostředí až do roku 1995, kdy  svoji činnost oficiálně ukončil.
 
Ansámbl během svého uměleckého působení vystoupil na mnoha koncertech u nás i v zahraničí (Polsko, Slovensko, Německo, Norsko, Švédsko, Rakousko), kde se vrcholem jeho umělecké činnosti stalo koncertní turné v Argentině (1993). V letech 1966–93 pořídil řadu nahrávek v Českém rozhlase v Ostravě a v Olomouci a v rozhlasech v Norsku, Švédsku a v Západním Berlíně. Charakteristická pro soubor Musici moravienses byla jeho variabilita, díky níž  zaznívala na koncertech a nahrávkách nejen kvarteta pro toto obsazení, ale také tria (housle, violoncello, klavír; klarinet, violoncello, klavír; housle, klarinet, klavír) a dua (housle a klavír; klarinet a klavír; violoncello a klavír). Repertoár, zahrnující okolo 84 skladeb, byl zaměřen na kvarteta, tria i dua autorů všech stylových období s důrazem na díla skladatelů 20. století (Milan Báchorek, Vladimír Svatoš, Jaromír Podešva, Miroslav Klega, Jaromír Dadák, Klement Slavický, Milan Slavický), z nichž některé kompozice byly ansámblu přímo věnovány (Klement Slavický: Trialog pro housle, klarinet a klavír) nebo je Musici moravienses premiérovali (Milan Slavický: Stínování pro klarinet, housle a violoncello). Mezi nejreprezentativnější díla, která Musici moravienses uváděli na svých vystoupeních, lze zařadit například Kvartet pro klarinet, housle,violoncello a klavír Paula Hindemitha.
Diskografie
Hindemith, Paul: Kvartet pro klarinet, housle, violoncello a klavír. (LP Supraphon 1977).
Křenek, Ernst: Trio pro housle, klarinet a klavír. (LP Supraphon 1977).
Milhaud, Darius: Suita pro housle, klarinet a klavír. (LP Supraphon 1977).
Beethoven, Ludwig van.: Trio B dur pro klarinet, violoncello a klavír. (CD 1996).
Brahms, Johannes: Trio pro klarinet, violoncello a klavír. (CD 1996).
Kraus, Joseph Maria: Trio D dur pro klavír, housle a violoncello. (CD 1996).
Literatura
Studničková, Kateřina: Musici moravienses. Diplomová práce PdF OU (Ostrava 1999).
msl: Musici moravienses (Gramorevue 7. 12. 1978).
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 207).
Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed.: Gregor, Vladimír a Steinmetz, Karel) (Ostrava 1984, s. 53).
Skála, Pavel a kol: Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987, s. 107).
 
Hana Adámková Heidrová
Datum poslední změny: 12.11.2003