Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Seidl, Rudolf

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:14.4.1896
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.5.1953
Text
Literatura

Seidl, Rudolf, houslař, narozen 14. 4. 1896, Český Šumburk, zemřel 15. 5. 1953, tamtéž.
 
Vyučil se strojním zámečníkem v bývalé Kolbence v Praze-Karlíně. Vzhledem ke zdravotním důvodům nemohl práci zámečníka vykonávat, tak se začal živit houslařstvím jako houslař-samouk. V roce 1917 získal výuční list od šumburského houslaře-samouka Josefa Čermáka. V roce 1922 pak dostal živnostenské povolení. Vlastní dílnu měl v Českém Šumburku již od roku 1920. Po získání živnostenského povolení si tam v roce 1924 zařídil také obchod s hudebními nástroji. V té době se u Seidla vyučil Emil Tomas a v roce 1921 u něj jako tovaryš pracoval asi půl roku František Pecha z Prahy. Po obsazení pohraničí Němci se Seidl odstěhoval do Hořiněvsi u Smiřic, kde začal opět pracovat jako houslař. Po válce se přestěhoval do Tanvaldu, kde pracoval nejprve jako správce záložny a později jako pokladník. V roce 1950 koupil zpět svůj rodný domek v Českém Šumburku. Tam vyrobil, již těžce nemocen, ještě několik nástrojů. Rudolf Seidl mnoho nástrojů za svůj život nepostavil. Jeho největším úspěchem byl prodej jeho kvarteta na výstavě v Turnově. Jeho nástroje nesou všechny znaky krkonošské houslařské školy. Také proto bylo na něj stále pohlíženo jako na houslaře-samouka.
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 98).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 160).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009