Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Wild, Franz Anton

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.7.1803
Text
Literatura

Wild, Franz Anton, houslař, narozen 1738, Markneukirchen, zemřel 4. 7. 1803, Brno.
 
Bratr brněnského houslaře Josefa Antona Wilda. V letech 1750–55 se vyučil u houslaře Simona Vougta v Markneukirchenu. Po vyučení pracoval jako tovaryš v letech 1755–62 u různých houslařů v Markneukirchenu. V roce 1762 se osamostatnil v Brně na nynějším Zelném trhu (Krautmarkt 42, tzv. Špalíček). V dílně pracoval do své smrti i jeho bratr Josef Anton Wild, který společně s ním přišel do Brna z Markneukirchenu. 8. 2. 1763 se v Brně oženil s Elisabethou Schweigerovou, která téhož roku zemřela. V roce 1766 získal v Brně měšťanské právo. 1777 se v Brně oženil s Marií a téhož roku se jim narodil syn Ignaz Andreas a 15. 1. 1780 syn Johann Georg. V roce 1786 rozšířil obchod o prodej hudebnin. V letech 1787–91 vyučil Johanna Zahlera z Brna. V roce 1789 přestěhoval dílnu na nynější Dominikánskou ulici („beim Eingang zum Brunnertor, Stadt Nro 1“). Tam v letech 1791–97 vyučil svého syna Ignaze Andrease a v letech 1792–97 syna Johanna Georga. Příležitostně, v letech 1796–1802, se u něho učil varhaník a ředitel kůru v kostele sv. Petra a Pavla Karl Nanke. V roce 1798 se přestěhoval na nynější Sukovu ulici (Hinter der Mauer 558). V letech 1800–03 vyučil Karla Wankeho z Brna. V roce 1803 zemřel. 27. 1. 1827 zemřela jeho manželka Marie na nynější Veveří ulici (Kleine Neugasse). Jeho nástroje jsou pracovány podle Stainerova modelu a jsou poměrně vysoce klenuté. Po řemeslné stránce jsou kvalitní. Jejich tón odpovídá vysokému klenutí. Tmavý žlutohnědý lak snadno odprýskává.
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 117).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 117–119).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 178–179).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 828, 839, 849, 851).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 27.1.2009