Český hudební slovník osob a institucí

Mikeš, Adolf

Charakteristika: Klavírní pedagog a reformátor klavírní klávesnice

Datum narození/zahájení aktivity: 23.12.1864
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.5.1929

Mikeš, Adolf, klavírní pedagog a reformátor klavírní klávesnice, narozen 23. 12. 1864, Hradec Králové, zemřel 26. 5. 1929, Praha.
 
V letech 1885–1897 studoval na malířské akademii ve Vídni a v Praze. Potom přešel k hudbě a v roce 1891 absolvoval na pražské konzervatoři. Do roku 1898 tam působil jako profesor klavíru. Potom založil vlastní hudební školu v Plzni a v roce 1903 v Praze. Na jeho školách se vyučovalo pomocí nejnovějších avantgardních metod. V letech 1920–1929 byl profesorem mistrovské školy pražské konzervatoře. Jako řada jiných vynálezců 19. a počátku 20. století navrhl i Mikeš asi v roce 1905 obloukovou klávesnici, u níž má hráč stejnou vzdálenost od všech kláves. K realizaci jeho konstrukce však u nás nedošlo.

Literatura:

Hutter, Josef: Hudební nástroje (Praha 1945, s. 128).
Ottova encyklopedie nové doby na CD-ROM (Zlín 1998).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 29.12.2003