Český hudební slovník osob a institucí

Bastl, Josef

Charakteristika: houslista, hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 3.9.1868
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 20.1.1932

Bastl, Josef, houslista, hudební pedagog a skladatel, narozen 3. 9. 1868, Mníšek pod Brdy, zemřel 20. 1. 1932, Praha.

 

Bratr Karla Bastla studoval v letech 1879–85 na pražské konzervatoři u Antonína Bennewitze hru na housle. Po vykonání státní zkoušky byl další čtyři roky žákem Zdeňka Fibicha. V letech 1888–1901 působil jako zástupce koncertního mistra prvních houslí v orchestru Národního divadla. Poté si v Praze otevřel hudební školu, zároveň učil zpěv na reálce v Holešovicích a na učitelském ústavu v Praze. Mimo učení vystupoval také koncertně s pěvci Národního divadla Vladislavem Florjanským, Hanušem Laškem, Václavem Klimentem, Karlem a Emilem Františkem Burianovými a Theodorem Schützem, dirigentem Karlem Kovařovicem a houslistou Františkem Ondříčkem.

Coby houslista psal především skladby pro housle, můžeme však u něj nalézt také úpravy písní a děl jiných skladatelů. Z jeho díla, které vycházelo v hudebním nakladatelství Františka Augustina Urbánka v Praze, jsou známy Sonáta pro housle a klavír (1895), Fantasie na české lidové písně pro housle a klavír, Serenáda pro housle a klavír (obě 1896), Ave Maria pro soprán, housle a varhany, drobné instruktivní houslové sklady, např. Ples maličkých (1937), několik orchestrálních meziher do činoher, které byly hrány v Národním divadle. Kromě vlastní tvorby jsou známy i jeho úpravy z oper a jiných děl, z kterých je nejznámější úprava skladby Nálady, dojmy a romance Zdeňka Fibicha.


Literatura:

PHSN.

ČSHS.

 

Lucie Vondrušková


Datum poslední změny: 5.9.2015