Český hudební slovník osob a institucí

Dvořák, Jan Baptista

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 10.8.1825
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.9.1890

Dvořák, Jan Baptista, houslař, narozen 10. 8. 1825, Unhošť u Prahy, zemřel 28. 9. 1890, Praha.

V letech 1840–1844 se vyučil u pražského houslaře Jana Kulíka. Po vyučení pracoval jako tovaryš u Johanna Baptisty Schweitzera v Pešti, u Antona Hofmanna ve Vídni, u Ferdinanda Patzelta v Pešti a u Ignáce Sandnera v Praze. V roce 1847 se osamostatnil a převzal Sandnerovu dílnu v Praze na Husově ulici č. 230. V roce 1851 se oženil v Praze s Marií Klímovou. 1856 se narodil syn Karel Boromejský, 1858 syn Jindřich, 1859 dcera Matylda Pavlína a v roce 1861 syn Jaroslav. Karel Boromejský a Jaroslav se u něho vyučili. Začal se u něho učit Thomas Zach. V roce 1853 byl jeho tovaryšem August Vincenc Homolka. V roce 1888 přestal pro nemoc pracovat. Jan Baptista Dvořák se stal zakladatelem jednoho z nejvýznamnějších pražských houslařských rodů. Vlastní nástroje pracoval podle modelů Stradivariho a Guarneriho. Tyto nástroje jsou velmi dobře provedeny. Stavěl však také ze schönbašských polotovarů. Tyto nástroje připomínají lepší schönbašskou práci.


Literatura:

Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 43–44).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 147–150).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 98).

Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 17.11.2002