Český hudební slovník osob a institucí

Čermák, Josef 3)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 12.3.1859
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.10.1917

Čermák, Josef, houslař, narozen 12. 3. 1859, Český Šumburk, zemřel 13. 10. 1917 tamtéž.

Pravděpodobně samouk, který se pod vlivem krkonošské školy stal dobrým houslařem. Doučil Františka Vlka, který se začal učit u Josefa Metelky v Pasekách nad Jizerou. Po vyučení pracoval Vlk u Čermáka jako tovaryš až do své smrti v roce 1887. Kratší dobu po roce 1883 byl u Čermáka tovaryšem Benjamin Patočka. Před rokem 1917 získal u něho výuční list samouk Rudolf Seidl z Českého Šumburku. Vyučil také svého nejstaršího syna Jindřicha. Čermákovy nástroje připomínají práci Josefa Metelky, nejde tedy o mistrovské nástroje.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 41).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 97).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002