Český hudební slovník osob a institucí

Bofort, Josef

(Buofort; Boufort; Beaufort)
Charakteristika: Výrobce nátrubkových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: asi

Bofort, Josef (též Buofort, Boufort, Beaufort), výrobce nátrubkových nástrojů, narozen asi 1764, Praha.

V roce 1791 se v Praze oženil a o rok později bydlel na Novém Městě v č. 1051. Jeho nástroje byly užívány na loretánském kůru.

Literatura:

Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 226).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002