Český hudební slovník osob a institucí

Bauer, Josef Anton

(Pauer)
Charakteristika: Výrobce nátrubkových nástrojů


Bauer, Josef Anton (psán též Pauer), výrobce nátrubkových nástrojů, narozen v Markneukirchenu, 1767–1780 Luby u Chebu.

V lubské matrice je uveden jako cornifex (= výrobce rohů) v domě č. 27 v letech 1767 a 1772. Po roce 1780 odešel pravděpodobně do Kraslic a později do Prahy, kde založil novou dílnu.


Literatura:

Fiala, Jaroslav – Keller, Jinřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 15).
Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 226).
 
Pavel Kurfürst


Datum poslední změny: 16.11.2002