Český hudební slovník osob a institucí

Zichová-Lochmanová, Zorka

(Ersepková)
Charakteristika: Klavíristka a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity: 4.6.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.2017

Zichová-Lochmanová, Zorka (roz. Ersepková, prov. Lochmanová, podruhé Zichová), klavíristka a hudební pedagožka, narozena 4. 6. 1920, Bratislava, zemřela v roce 2017, Neratovice.

Studovala v Praze na reálném gymnáziu (maturita 1939) a souběžně na pražské konzervatoři hru na klavír u Václava Štěpána a komorní hru u Ladislava Černého (1934–42). Ve studiu hry na klavír pokračovala u Ilony Štěpánové-Kurzové na mistrovské škole pražské konzervatoře (1945–48) a na AMU (1948–52). V letech 1950–81 pedagogicky působila na AMU v oboru klavírní spolupráce, spočátku ještě jako studentka. V roce 1968 byla jmenována docentkou pro obor klavír se zvláštním zřetelem ke komorní hře.

Koncertně vystupovala pravidelně v komorním duu s houslisty Václavem Snítilem (dvacet let) a Břetislavem Novotným (dvacet let), s violoncellistou Rudolfem Lojdou (třicet let) a tenoristou Karlem Leissem (dvanáct let). K jejím dalším spolupracovníkům patřili pěvci Libuše Domanínská, Drahomíra Tikalová, Maria Tauberová, Libuše Márová, Marta Krásová, Brigita Šulcová, Lilka Ročáková, Jiřina Marková, Jaroslav Horáček a Zdeněk Harvánek, houslisté Jiří Novák, Stefan Czapary a Ivan Štraus, violisté Jaroslav Karlovský, Jaroslav Motlík a Milan Škampa, violoncellisté Viktor Moučka, Stanislav Apolín, flétnista Václav Žilka, klarinetisté Vladimír Říha, Milan Kostohryz, Bohuslav Zahradník a František Bláha, fagotista Svatopluk Čech, trombónista Zdeněk Pulec a další. Zabývala se též čtyřruční hrou (s Janem Panenkou), hrou na dva klavíry (s Janem Panenkou, Dagmar Baloghovou a Ludmilou Kratochvílovou) a příležitostným účinkováním v jiných komorních instrumentálních sestavách. Se svými partnery provedla víc než sto soudobých skladeb v premiéře.

Vystupovala několikrát na festivalu Pražské jaro, pravidelně na přehlídkách koncertního umění, na přehlídkách nové tvorby českých skladatelů, na koncertech Českého spolku pro komorní hudbu a v cyklu Housle a violoncello v Rudolfinu v Praze. Souběžně po 45 let pravidelně účinkovala na mimopražských koncertech pořádaných Kruhy přátel hudby a místními osvětovými zařízeními. V zahraničí účinkovala v obou tehdejších německých státech, Rakousku, Švýcarsku, Bulharsku a Polsku.

Umělecky a pedagogicky spolupracovala při účasti studentů na prestižních mezinárodních soutěžích v Paříži, Ženevě, Mnichově, Budapešti, Varšavě, Moskvě a pravidelně při Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara. V Paříži byla roku 1955 na Mezinárodní houslové a klavírní soutěži oceněna za nejlepší klavírní spolupráci.

Vystupovala v Československém rozhlase (více než 700 relací) a v Československé televizi (24 relací, z toho 14 krát v pořadu Hudba z respiria).

Zvukové záznamy její hry vyšly na dlouhohrajících deskách firem Supraphon, Panton a Chant du Monde. Celkem vyšlo sedmnáct titulů skladeb těchto autorů: František Benda, Jan Václav Hugo Voříšek, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Pavel Bořkovec, Vít Nejedlý, Václav Dobiáš, Iša Krejčí, Jan Tausinger, Luboš Fišer, Franz Schubert, Carl Maria von Weber, Paul Hindemith a jiní.

Jejím druhým manželem byl skladatel a estetik Jaroslav Zich. Koncertní činnosti se věnovala do června roku 1990. V roce 1993 obdržela cenu Senior prix.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Kozák, Jan a kolektiv: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964, s. 51–52).

MEH.

Československý biografický slovník (Praha 1992, s. 827).

Český biografický slovník XX. století, 3. díl (Praha 1999, s. 566).

Všeobecná encyklopedie v 8 svazcích VIII. (Praha 1999, s. 446).

Universum X. (Praha 2001, s. 554).

II. Ostatní

Pekelský, Jaroslav: Mezinárodní houslová a klavírní soutěž v Paříži (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 14, s. 714).

Kříž, Jaromír: Důstojný začátek přehlídky (Večerní Praha, 22. 4. 1965, s. 3).

Paclt, Jaromír: Přehlídka – čeho? (Mladá fronta, 23. 4. 1965, s. 4).

Kříž, Jaromír: Se Zorkou Zichovou o komorní hře (Hudební rozhledy 25,

1972, č. 9, s. 397–399).

Kříž, Jaromír: Sonáty s B. Novotným (Večerní Praha, 4. 12. 1974, s. 6).

Zapletal, Petar: Tvůrčí dílna SČSKU (Hudební rozhledy 32, 1976, č. 1, s. 2–3).

Báv [Bokůvková, Vlasta]: Jubilující houslista (Pravda Plzeň, 20. 3. 1984, s. 5).

Šolín, Vladimír: Čtyřikrát z Domu umělců (Svobodné slovo, 9. 10. 1985, s. 4).

Lucie Trojanová – Jiří Hlaváč – Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 20.10.2010