Český hudební slovník osob a institucí

Trojan Turnovský, Jan

(Traján Turnovský; T.C.T.; T,G.T.; Tra Turno; Johannes Traianus Calcitraha Turnovius; Traianus Turnovinus; Traianus Gregorides Turnovinus)
Charakteristika: kněz, skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1530
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1606

Trojan Turnovský, Jan (též Traianus Turnovinus, Traianus Gregorides Turnovinus; Joannes), kněz, skladatel, narozen kolem 1530, Turnov, zemřel 1606 nebo krátce poté, pravděpodobně v Benešově u Prahy.

 

První zpráva o životě Trojana Turnovského je z roku 1564, kdy byl jako absolvent školy v Turnově zapsán mezi studenty na pražské universitě. Poté zmínky o něm opět mizí až do roku 1579, kdy se stal utrakvistickým farářem v Davli, odkud však ještě téhož roku odešel do Mladé Boleslavi. Ve stejném postavení je později připomínán v Netvořicích (1581), Benešově (1587) a v Sepekově (1595, 1604). Poslední léta života strávil pravděpodobně v Benešově.

Jako hudební skladatel patří společně s Jiřím Rychnovským mezi přední osobnosti české hudby konce 16. století. Kompoziční činnosti se věnoval mezi lety 1572 až 1604. Jeho díla byla určena především pro potřeby literátských bratrstev, mezi nimiž byla také velmi oblíbena, navzdory náročnosti některých děl, což dokládá jejich přítomnost v tehdejších hudebních pramenech. Z toho důvodu u nich najdeme čtyř- až pětihlasou sazbu ad equales. Vedle polyfonních duchovních písní na české texty se věnoval mešní i motetové tvorbě, v níž zhudebňoval latinské i české textové předlohy. Ve své mši Jerusalem cito veniet z roku 1578 parodicky zpracoval stejnojmenné moteto Clemense non Papa.


Dílo:

Duchovní skladby

Missa super „Jerusalem cito veniet“, (Kyrie, Gloria, Credo) (1578).

Moteto „Jezu Kriste Vykupiteli“.

12 písní s českými texty: „Bože Votče z veliké milosti“, „Dnešní den splnilo se“, „Hod Kristův tak utěšený“, „Kristus příklad pokory“, „Křtitele svatého Jana“, „My všickni věřme“, „Poprosmež Ducha svatého“, „Ráčil paměť zůstaviti“, „Slušíť lidem i na to pomněti“, „Votce všemohúcího“, Všemohúcí stvořiteli“, „Všickni spolu shromáždění“.

2 mešní responsoria na český text (I také s duchem tvým).

 

Další díla dochovaná ve fragmentech

6 motet s českými texty.

4 moteta s latinskými texty.

2 písně.

6 českých plenárií.

1 české mešní proprium.

7 dalších jednotlivých kompozic, určených pro bohoslužbu.

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

MGG2.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Konrád, Karel: Dějiny posvátného zpěvu staročeského (Praha 1893).

Snížková, Jitka: Česká polyfonní tvorba (Praha 1958).

Všetečková, Nina: Jan Trojan Turnovský, život a dílo (diplomová práce, Univerzita Karlova, 1975).

Tywoniak, Jiří: Jan Trajan Turnovský a Benešov (in: Rok české hudby 1984 na Benešovsku, Benešov 1984, s. 26–32).

Novotná, Jana: Torzo českého vícehlasého graduálu (in: Hudební věda 27/3, 1990, s. 201–16).

Vimrová, Zuzana: Kancionál benešovský (in: Hudební věda 27/3, 1990, s. 217–36).

Horyna, Martin: Jan Trojan Turnovský - Opera musica (České Budějovice 2002).

Baťa, Jan: Benešovský kancionál (Praha 2009, www.acecs.cz/media/bata_ben_kanc_sec.pdf).

Horyna, Martin: Zapomenutí mistři starší české hudby – Jan Trojan Turnovský a hudba literátských bratrstev na konci 16. století (in: Harmonie, dostupné on-line: www.casopisharmonie.cz/rozhovory/zapomenuti-mistri-starsi-ceske-hudby-jan-trojan-turnovsky-a-hudba-literatskych-bratrstev-na-konci-16-stoleti.html).

 

Lukáš Michael Vytlačil


Datum poslední změny: 31.5.2016