Český hudební slovník osob a institucí

Beránek, Jan 1)

Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 26.2.1813
Datum úmrtí/ukončení aktivity: zemřel po roce 1863

Beránek, Jan 1), skladatel církevní hudby, narozen 26. 2. 1813, Milonice (u Bučovic), zemřel po roce 1863, Klosterneuburg (Rakousko).

 

Byl synem úředníka a statkáře. Už jako desetiletý chlapec zpíval na Velehradě u Uherského Hradiště, kde později účinkoval i jako houslista. Povoláním se stal učitelem, působil v Bohuslavicích u Hodonína. Hudebně se vzdělal v Brně. V roce 1840 nastoupil na místo regenschoriho v dómu sv. Mikuláše v Trnavě, kde působil do roku 1846. Během roku 1843, kdy dočasně zastával funkci kapelníka Církevního hudebního spolku, zřídil pro potřeby spolku Cvičný pěvecký ústav (Gesangsübung Anstallt). Následně přesídlil do Vídně, kde učil hudbu na vídeňské konzervatoři a byl také zástupcem dvorního varhaníka. Roku 1863 ho přivedly zpět na Velehrad oslavy tisíciletí křesťanství na Moravě, kde mu bylo svěřeno řízení chrámových skladeb a kde byla také provedena jeho Cyrilská mše.  Kromě ní napsal i další chrámové skladby: graduale, ofertoria, litanie, Te Deum a jiné. Některé jeho skladby se dochovaly v Hudebním oddělení Národního muzea v Praze, na pražském Strahově a v Klosterneuburgu u Vídně.


Literatura:

I. Lexika

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis, Národní muzeum v Praze).

d'Elvert, Christian: Geschichte der Musik in Mähren (Brno 1873, přílohy, s. 74).

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Dalibor (4, 1863, s. 144).

Hudba chrámová na Moravě (Slavoj 3, 1863, č. 3, s. 110).

 

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 21.1.2022