Český hudební slovník osob a institucí

Fryč, Jaroslav Antonín

Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 24.3.1902
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Datum úmrtí neznámé

Fryč, Jaroslav Antonín, hudební spisovatel, narozen 24. 3. 1902, Pardubice, zemřel (?).

Vystudoval klasické gymnázium v rodných Pardubicích, kde roku 1920 odmaturoval. Poté studoval práva na Karlově univerzitě v Praze (do roku 1924), zároveň navštěvoval přednášky Zdeňka Nejedlého. Působil jako advokátní koncipient, později soudce v různých městech (Pardubice, Chrudim, Přelouč, Holice a opět Pardubice). Hudebně se vzdělával v Pardubicích u Karly Netušilové a tamního ředitele kůru Františka Michálka, klavírní hru studoval v letech 1920–23 v Praze u Albína Šímy. Ve svém rodném kraji byl všestranně činný. O hudbě nejen psal, ale rovněž ji i aktivně provozoval. Byl členem Klavírního tria (Martin, Bárta, Fryč), mnohé významné umělce doprovázel na klavír. Od roku 1952 byl dirigentem Pardubického pěveckého oktetu, zde zřejmě načerpal inspiraci pro komponování drobných písňových skladeb. Ještě za války režíroval v Pardubicích některé opery Bedřicha Smetany (Hubička, Tajemství), Antonína Dvořáka či Viléma Blodka. Nejednalo se o provedení divadelní, opery nastudovaly pěvecké sbory Pernštýn a Ludmila za doprovodu Pardubické filharmonie. Několik periodik tisklo Fryčovy texty o hudbě. O hudebním dění v Pardubicích referoval v letech 1923–25 pravidelně do Listů Hudební matice. Publikoval též ve Východočeském obzoru a kraji (1925–45) a v Záři (od roku 1952). Mezi jeho oblíbené aktivity patřila i činnost přednášková.


Dílo:

Dílo literární

Články a stati (výběr)

Neznámý dopis Smetanův (Listy Hudební matice 3, 1924, č. 8, s. 294–297);

Pardubští muzikanti (L. Lochman, Pardubice 1941);

Opera a opereta v Pardubicích (Novina, Hradec Králové 1944);

Rod J. V. Stamice v Pardubicích .

Literatura:

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 19.1.2012