Český hudební slovník osob a institucí

Tyrrell, John

Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity: 17.8.1942
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.10.2018

Tyrrell, John, muzikolog, narozen 17. 8. 1942, Salisbury, Jižní Rhodesie (nyní Harare, Zimbabwe), zemřel 4. 10. 2018, Nottingham.

 

Pochází z Rhodesie (dnes Zimbabwe). Při studiu muzikologie v Kapském Městě se seznámil s českou hudbou, zvláště s operami Leoše Janáčka, prostřednictvím gramofonových desek, vypůjčených od Čecha žijícího v Africe (u něho se pak začal učit česky). V roce 1962 natrvalo přesídlil do Velké Británie, kde pokračoval v doktorském studiu na oxfordské univerzitě. Jeho disertace byla věnována české opeře (Oxford 1969), poté zaměřil veškerou svoji pozornost osobnosti a dílu Leoše Janáčka. Na studium Janáčkových oper získal stipendium Britské rady i Českého hudebního fondu a 12 měsíců měl možnost studovat v brněnském Hudebněhistorickém ústavu Moravského muzea autografy a další dokumenty uložené v Janáčkově archivu. Do tehdejšího Československa se pak ještě několikrát vrátil na delší studijní pobyty. Od roku 1976 působil jako profesor na univerzitě v Nottinghamu, poté ve velšském Cardiffu. Zároveň byl hlavním editorem prestižní encyklopedie New Growe Dictionary of Music and Musicians. Zasloužil se neobyčejným způsobem o propagaci české hudby a především Janáčkova díla v zahraničí. O české operní tvorbě napsal knihu Czech Opera, která se dočkala velkého ohlasu také u nás a roku 1992 vyšla v českém překladu. O Janáčkovi vydal řadu zasvěcených studií a vytvořil celou řadu dílčích spisů či pramenných edic, jako např. Leoš Janáček: Káťa Kabanová nebo Janáček´s Operas – A Dokumentary Account. Je spoluautorem katalogu Janáčkova díla Janáček´s Works: A Catalogue of the Music and Writings of Leoš Janáček. Přeložil do angličtiny a vydal Janáčkovy dopisy Kamile Stösslové (Intimate Letters. Leoš Janáček to Kamila Stösslová) a paměti Zdeňky Janáčkové (My Life with Janáček: The Memoirs of Zdeňka Janáčková). Hlavním Tyrrellovým dílem je obsáhlá dvoudílná janáčkovská biografie čítající celkem přes 2000 stran knižního textu Janáček: Years of a Life, 1 (1854–1914), 2 (1914–1928). S vynikajícím janáčkovským dirigentem Sirem Charlesem Mackerrasem připravil pro Universal Edition kritické edice Janáčkových oper Její pastorkyňa, verze 1908, a Z mrtvého domu. Je také spoluautorem monografie Charles Mackerras. Napsal řadu článků do programových brožur operních a koncertních domů po celé Evropě a do bookletů k nahrávkám nejrůznějších hudebních vydavatelství. Je také autorem mnoha recenzí, např. pro Times Literary Supplement, Musical Times, Music and Letters, Twentieth-Century Music, Brio. Svými pracemi zásadně ovlivnil českou hudební kulturu a šíření české hudby ve světě. V roce 2002 obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2010 čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.


Dílo:

Knihy

John Tyrrell, Rosemary Wise: A Guide to International Congress Reports in Musicology 1900–1975 (London, New York 1979).

John Tyrrell (ed.): Leoš Janáček: Káťa Kabanová (Cambridge 1982).

Czech Opera (Cambridge 1988), česky: Česká opera (Brno 1992).

Janáček’s Operas: a documentary account (London, New Jersey 1992).

Intimate Letters: Leoš Janáček to Kamila Stösslová, (London 1994).

Nigel Simeone, John Tyrrell, Alena Němcová: Janáček’s Works: a Catalogue of the Music and Writings of Leoš Janáček (Oxford 1997).

Zdenka Janáčková: My Life with Janáček (London 1998).

Stanley Sadie, John Tyrrell (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians (revised edition, London, 2001).

Janáček: Years of a Life (sv. 1: The Lonely Blackbird, London 2006, sv. 2: Tsar of the Forests, London 2007).

Nigel Simeone, John Tyrrell: Charles Mackerras (Woodbridge 2015).

Tyrrell, John: Leoš Janáček, svazek I: Osiřelý kos (1854–1914), (Brno 2018).

 

Články a studie

The musical prehistory of Janáček’s Počátek románu and its importance in shaping the composer’s dramatic style (Časopis Moravského muzea, 52/1967, s. 245–70).

Janáček’s three types of prose opera (in: Colloquium Leoš Janáček et musica europaea: Brno Colloquia III 1968, ed. Rudolf Pečman, Brno 1970, s. 141–4).

Mr Brouček’s Excursion to the Moon (Časopis Moravského muzea, 53-54/1968–9, s. 89–122).

Janáček’s speech-melody theory: some claims and conclusions (in: Colloquium Music and Word: Brno Colloquia IV 1969, ed. Rudolf Pečman, Brno 1973, s. 175–82).

O připojování slova k hudbě v Janáčkových operách (Opus musicum 1/1969, s. 227–32), anglicky: Janáček and the speech-melody myth (The Musical Times 111/1970, s. 793–6), německy: Janáček und der Mythos von den Sprechmotiven (Leoš Janáček-Gesellschaft: Mitteilungsblatt 1971, č. 2).

How Domšík became a bass (The Musical Times, 24/1973, s. 29–30), česky: Jak se stal Domšík basistou (Opus musicum, 5/1973, s. 201–3).

Janáček a viole d’amour (in: Colloquium Leoš Janáček ac tempora nostra Brno Colloquia XIII 1978, s. 303–8), anglicky: Janáček and viole d’amour (in: Leoš Janáček: Káťa Kabanová, Cambridge 1982, s.154–61).

Congress Reports as Music History (The Musical Times, 121/1980, s. 238–41).

Mr Brouček at home: an epilogue to Janáček’s opera (The Musical Times, 121/1980, s. 30–33).

Švanda and his successors: the bagpiper and his music in Czech opera (in: The Smetana Centennial: international Conference, San Diego, California March 29–31, 1984, nepublikováno).

The cathartic slow waltz and other finale conventions in Janáček’s operas (in: Essays on Drama and Music in Honour of Winton Dean, Cambridge 1987, s. 333–52), česky: Katarzní pomalý valčík a další konvence ve finále Janáčkových oper (Opus musicum, 20/1988, s. 289–302).

Janáček’s concept of recitative (in: Leoš Janáček and Czech Music: St Louis, Missouri 1988, ed. Michael Beckerman and Glen Baue, New York 1995, s. 3–19).

Předmluva (in: Janáček’s Uncollected Essay on Music, ed. Mirka Zemanová, London 1989, s. ix–x).

Prozódie a “českost” v české opeře [Wordsetting and ‘Czechness’ in Czech opera] (Hudební věda, 26/1989, s. 299–331).

Russsian, Czech, Polish and Hungarian opera to 1900 (in: The Oxford Illustrated History of Opera, ed. Roger Parker, Oxford 1994, s. 237–78).

Janáčeks zwei Broučeks (in: Die Ausflüge des Herrn Brouček: Dokumente, Materialen, Wertungen, ed. Jakob Knaus, Jiří Vysloužil, Zürich 1995, s. 90–7).

How Janáček composed operas (in: Janacek and his World, ed. Michael Beckerman, New Jersey 2003, s. 55–78).

Janáček and the leitmotif, A přec je v hudbě jen jedna pravda... (in: Sborník referátů z konference ke 150. výročí narození Leoše Janáčka, JAMU, Brno 2003, s. 19–32).

Janáček and programme music (Ad Parnassum, 2/3, 2004, s. 61–102).

Konvence v Janáčkových operách (Opus musicum, 36/2004, s. 1–7).

Genre in Janáček’s operas (in: Muzikoloski zbornik, 42/1, Ljubljana 2006, s. 139–46).

Janáček and Modernism (in: Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity, H41, Brno 2006, s. 225–30).

Janáček a “vojensky motiv” v Salome (Opus musicum, 40/2008, č. 5, s. 4–7).

Janáček, religion and belief (in: Musicologica brunensia, 64/2009, č. 1–2, s. 209–16).

La tristesse des dernières années: tragicomédie et sagesse acquise dans La petite renard rusée’, La petite renarde rusée (ed. Marianne Frippiat, L’avant-scène Opéra, č. 252, 2009, s. 81–5).

Janáček, Nejedlý and the future of Czech national opera (in: Art and Ideology in European Opera: Essays in Honour of Julian Rushton, ed. Rachel Cowgill, David Cooper and Clive Brown, Woodbridge 2010, s. 103–21).

How the lady used to be a tramp (in: Royal Opera House programme book for The Cunning Little Vixen, London 2010, s. 18–23).

Janáček editions at 2010: a personal overview (Brio, 47/2010, č. 2, s. 19–35).

Janáček and melodrama (in: Melodramatic Voices: Understanding Music Drama, ed. Sarah Hibberd (Farnam 2011, s. 121–36).

What went wrong with Makropulos? (in: Leoš Janáček: Création et culture européenne: Actes du colloque international Paris, Sorbonne, 3–5 avril 2008, ed. B. Banoun, L. Stránská, J. Velly, Paris 2011, s. 121–34).

Die ‘Musik der Wahrheit’ und Janáčeks Suche nach der realistischen Oper (in: Berlin Deutsche Oper Programheft for Jenůfa, Berlin 2012).

Why did Act 1 of From the House of the Dead end with the Skuratov theme? (in: Musicologica brunensia, 47/2013, s. 108–14).

Janáček, le moderniste autochtone/Janáček: een inheems modernist (in: programme book for Théâtre Royal de La Monnaie production of Jenůfa, Brussels 2013, s. 39–47).

Janáček au Royaume-Uni (in: Josef Colombe: Janáček en France: de l’indifférance à la reconnaissance, Clichy 2014, s. 478–84).

Blázinec na jevišti: Janáček a balet (in: Janáčkiana 2014: Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2014, konané v Ostravě ve dnech 29. – 30. května 2014, ed. Steinmetz, K. and Kozel, D. a další, Ostrava 2015, s. 31–8).

Mackerras and Janáček (in: Charles Mackerras, ed. Nigel Simeone and John Tyrrell, Woodbridge 2015, s. 45-60).

From Rubinstein to Rebikov: influences of Russian composers on Janáček (in: Muzikološki zbornik, 51/2015, č. 2, s. 99–118).

 

Kritické edice

Charles Mackerras, John Tyrrell: Její pastorkyňa, verze 1908 (partitura – Universal Edition, Wien 1996, klavírní výtah – Universal Edition, Wien 2000).

Charles Mackerras, John Tyrrell: Z mrtvého domu (partitura a klavírní výtah, Universal Edition, Wien, v přípravě).

 

Slovníková hesla

The Encyclopedia of Opera (ed. Leslie Orrey, London 1976) – všechna hesla o české opeře (místa, skladatelé, pěvci).

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. Stanley Sadie, London, NewYork 1980) – 5 rozsáhlých hesel a cca 80 menších z oblasti české hudby.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2. vydání, ed. Stanley Sadie, John Tyrrell, London, New York 2001) – revidovaná hesla z 1. vydání.

The Penguin Opera Guide (ed. Amanda Holden, London 1991) – 37 hesel o českých a slovenských skladatelích.

The New Penguin Opera Guide (2. vydání, ed. Amanda Holden, London 2001) – revidovaná hesla z 1. vydání.

The New Grove Dictionary of Opera (ed. Stanley Sadie, London 1992) - 41 hesel o českých hudebnících, libretistech a operách.

 

Překlady

Antonín Dvořák: Dimitrij (překlad libreta pro první provedení ve Velké Británii, 30. 1. 1979, Nottingham University Great Hall, dále pro první provedení v USA - koncertně, 1984).

Leoš Janáček: Album for Kamila Stösslová (ed. Jarmila Procházková, Brno 1996).

Leoš Janáček: Šárka (překlad libreta pro kritickou edici, ed. Jiří Zahrádka, Wien/Brno 2002).

Leoš Janáček: Výlet pana Broučka do měsíce (překlad libreta Epilogu a revize stávajícího překladu pro kritickou edici, ed. Jiří Zahrádka, Wien, dosud nepublikováno).

Překlady pro knihy Janáček’s Operas: a documentary account (1992), Intimate Letters: Leoš Janáček to Kamila Stösslová (1994), Zdenka Janáčková: My Life with Janáček (1998).

Literatura:

The New Grove Dictionary of Opera.

HSPK.

New Grove2.

 

Jan Špaček, Karel Steinmetz


Datum poslední změny: 30.9.2016