Český hudební slovník osob a institucí

Blažková, Marie

(Kepková)
Charakteristika: Hudební pracovnice

Datum narození/zahájení aktivity: 1.1.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1987

Blažková, Marie (roz. Kepková), hudební pracovnice, narozena 1. 1. 1907, Praha, zemřela 1987, tamtéž.

 

Maturovala na francouzském gymnáziu v Praze (1927). Hudbě a zpěvu se učila u Antonína Reslera a Vladimíra Polívky. Studovala skladbu u Aloise Háby na pražské konzervatoři (1947).

Vyučovala na hudebních školách v Praze. Byla odborná referentka pro hudbu na ministerstvu informací a osvěty, redaktorkou hudebního bulletinu Československá hudba, vedoucí oddělení LUT ve Státním výboru pro věci umění, působila na ministerstvu školství a kultury pro otázky lidové umělecké tvořivosti a styků se zahraničím. Organizovala veselici Krojovaných skupin na první celostátní spartakiádě (1955). Přispívala texty do odborných časopisů, byla činná též jako skladatelka.


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.3.2012