Český hudební slovník osob a institucí

Čermák, Josef 2)

Charakteristika: Hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 11.2.1850
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.9.1931

Čermák, Josef 2), hudební pedagog, narozen 11. 2. 1850, Nebovidy (u Kolína), zemřel 28. 9. 1931, Praha-Královské Vinohrady.

Vystudoval v Praze reálku (1863–65), klavír u Josefa Proksche a varhanickou školu (1868). Učitel klavíru v Prokschově ústa­vu. V roce 1887 založil na Vinohradech hudební školu, která patřila k nejlepším pražským školám tohoto druhu. Z jeho žáků vynikli Pavel Ludikar-Vyskočil a Václav Ště­pán. Psal klavírní úpravy a menší skladby in­struktivního rázu. Již za života věnoval všechen svůj majetek, knihovnu i hudební archiv Národnímu muzeu.

Literatura:

I. Lexika
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).
PHSN.
ČSHS.

II. Ostatní
Česká hudba 35, 1932, s. 94.
Hudební výchova 16, 1935, s. 139. XVI­ 1935, 139.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006