Český hudební slovník osob a institucí

Konvalinka, Karel

Charakteristika: Skladatel, pedagog a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 21.12.1885
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.10.1970

Konvalinka Karel, skladatel, pedagog a sbormistr, narozen 21. 12. 1885, Rosice u Chrudimi, zemřel 28. 10. 1970, Brno.

 

Vystudoval učitelský ústav v Soběslavi (1901–05), poté nastoupil na učitelské místo v Moravci (1905 –08), poté učil v Dolní Rožínce (1908–09) a v Novém Městě na Moravě (1909–32). Soukromě si ještě doplňoval svoje hudební vzdělání v kompozici u Jaroslava Křičky a Karla Boleslava Jiráka. V roce 1912 založil v Novém Městě na Moravě smyčcový orchestr Hudební sdružení učitelů, s tímto souborem pak koncertoval po řadě okolních moravských měst až do vypuknutí první světové války. Za první světové války bojoval na haličské frontě (1914–18). Po vzniku Československa se stal dirigentem hudebního spolku Smetana (1919–32), se kterým prováděl české opery, např. V Studni Viléma Blodka, Dráteníka Františka Škroupa, Ogary Jaroslava Křičky aj. V roce 1932 přesídlil do Brna nejprve na učitelské místo, později se stal ředitelem národní školy (1939). Za svého působení v Brně byl zapisovatelem a archivářem Klubu moravských skladatelů (od roku 1938). V roce 1941 byl předčasně penzionován. Po osvobození byl ustanoven knihovníkem v Ústřední pedagogické knihovně. Z jeho dětí se také syn, Miloš Konvalinka (1919–2000), stal skladatelem.

Největší část jeho tvorby zahrnuje hudba vokální, zvláště mužské sbory. Velký inspirační zdroj pro něj představovala lidová píseň horácká, ke které se neustále vracel, především v době okupace. Melodickou lidovou prostotu dokázal spojit s vyspělou sborovou technikou Novákovy školy.


Dílo:

I. Dílo Hudební

 

Písně
Písně o štěstí (1914).
Moravské písničky (1918).
Tři slovácké lidové písně (1920).
Slunečka, op. 2/I-II (1920, 1947).
Z domova, op. 6 (1921).
O lásce, op. 7 (1921).
České lidové písně (1921).
Moravské lidové balady, op. 16 (1923).
Miloškovy popěvky, op. 19 (1925).
O vojně, op. 24 (1928).
Pochod sokolských káňat (1931).
Horácké písně, op. 29 (1932).
Mamince, op. 31 (1932).
Úsměvy ze života, op. 32 (1934).
Doma, op. 33 (1934).
Dvě pochodové písně (1934).
Dvě písně, op. 34 (1930, 1935).
Tři ženské dvojzpěvy, op. 40 (1936).
Slavnostní zpěvy pro školní mládež, op. 39 (1936).
Povinné lidové písně a hymny pro národní školy (1938).
Svět maličkých, op. 43 (1939).
Strom v květu, op. 47 (1941).
Z dětských let, op. 53 (1944).
Píseň o rodné zemi, op. 58 (1954/1955).

 

Sbory – dětské
Osm slovenských lidových písní (1920).
Chvilky, op. 6 (1921).
Stará zkazka vánoční a Sousedská (1921).
Tři dětské sbory, op. 10/II (1922).
Pod širým nebem, op. 10/I (1923).
Z hlubin, op. 15 (1923).
České, moravské a slovenské tance, op. 17 (1924).
Dva ženské sbory, op. 18 (1925).
Pět lidových písní, op. 21b (1926).
Věčné jaro, op. 22 (1927).
Horácké lidové koledy, op. 26 (1929).
Uspávanka (1931).
Naše písničky (1932).
Lidové písně (1932).
Písničky a říkadla, op. 35 (1930/1934).
Veselé dětské sbory, op. 36 (1937).
Dětem, op. 41 (1937).
Lidové tance, op. 55/I (1941).
Hlas domova, op. 46 (1941/1942).
Vánoční lidové koledy, op. 48 (1941).
Morava zpívá, op. 50 (1942).
Dětské sbory, op. 54 (1944).
Ukolébavka (1953) .
Má řeči mateřská, op. 56 (1953).

 

Sbory - mužské
Chorál (1918).
Hymnus (1920).
Trochu humoru, op. 3 (1921).
Dvě nokturna, op. 4 (1921).
Dvě meditace, op. 8 (1921/1922).
Už nikdy (1922).
Slovenská balada, op. 11b (1923).
Čtyři mužské sbory, op. 13 (1921/1923).
Památce J. Štursy (1926).
Zpěvy hor, op. 27 (1927/1929).
Vánoční balada, op. 28a (1930).
Tři mužské sbory, op. 30 (1927/1932).
České tance (1931).
Slovenské tance (1932).
Osm horáckých lidových písní, op. 37 (1935).
Štéva, op. 28b (1935).
Žebráci (1939).
Šest mužských sborů, op. 45 (1939/1941).
32 lidových tanců (1941).
Slovácké písně a tance, op. 49 (1942).
Dvanáct českých lidových písní, op. 52 (1942).
Lidové tance, op. 55/II (1949).
Vzkříšená země, op. 57 (1953).

 

Sbory – smíšené
Sedm lidových písní (1922).
Pod křídla Tvoje (1931).
Z Horácka, op. 44 (1940).
Lidové tance, op. 55/III (1949).

 

Skladby klavírní
Rozmarná suita, op. 1 (1916).
Nálady (1917).
Hudba léta, op. 9 (1922).
Dvě ukolébavky, op. 12 (1922).
Listy ze zápisníku, op. 20 (1925/1927).
Drobné kousky (1931).
Nálady a tanečky (1931).
Taneční suita pro 4 ruce (1931).
Malá klavírní suita, op. 42 (1937).
Klavírní skladbičky pro mládež, op. 38 (1951).

 

Komorní hudba
Andante (1923).
Malá suita, op. 14 (1923).
Divertimento, op. 23 (1928).
Serenáda, op. 25 (1929).
Tři snadné skladby pro housle a klavír, op. 51 (1943).

 

II. Dílo literární
Hudební výchova zpěvem se zřetelem k reformě vyučování zpěvu školnímu (Praha 1919).
České lidové písně (Moravská Ostrava 1921).
Almanach Horácké výstavy (1925).
Hudební výchova podle methody Lasibo (Brno 1934).
Svět maličkých: říkadla, popěvky a písničky pro školy mateřské, obecné a dětské školy intonační a rytmické (Praha 1935).
Průprava ke zpěvu sborovému (Praha 1936).
Horácká kytička (Jihlava 1940).

Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).

 

II. Internetové zdroje

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=8876

http://www.knihzdar.cz/?inc=ukaztext&idpolozkymenu=60&navratovka=ukazlinky&kdeukazat_=4&nazev_=Region+a+knihovna

http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Konvalinka

http://www.nmnm.eu/karel-konvalinka.html

 

Silvie Adamová


Datum poslední změny: 29.2.2012