Český hudební slovník osob a institucí

Československé sdružení pro komorní hudbu

Charakteristika: Hudební soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1922
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1923

Československé sdružení pro komorní hudbu, hudební soubor.

Bylo založeno v Praze v roce 1922 z umělců, kteří se vrátili po převratu do ČSR a spojili se s pražskými umělci. Uvádělo komorní skladby různého obsazení (mimo jiné Beethovenův Septet, Spohrův Nonet), první vystoupení 25. 12. 1922 v Poděbradech, první koncert 6. 1. 1923 v Praze. Členové: Augustin Pfeifer (flétna), František Koukal (hoboj), Karel Vaclík (anglický roh), Boh. Bureš (klarinet), Karel Blažek (fagot), Emanuel Kaucký (lesní roh), Herbert Berger (housle, po jeho odchodu 1923 krátce Emil Leichner), Václav Kamilov Kolenatý (viola), A. V. Černý (violoncello), D. Růžička (kontrabas). Sdružení se během roku 1923 rozpadlo, ale dalo podnět k vytvoření Českého noneta.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze (Praha 1936, s. 59–60).
Dalibor 39, 1922/23, 48, 72.
Smetana 13, 1923, 7.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006