Český hudební slovník osob a institucí

Punčochář, Emanuel

(Emanuel, Emil)
Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 25.12.1902

Punčochář, Emanuel (pseud. Emil Emanuel), dirigent, narozen 25. 12. 1902, Brno.

V Brně studoval reálku a absolvoval na konzervatoři skladbu u Jaroslava Kvapila a Viléma Petrželky, dirigování u Františka Neumanna (1919–23). Kapelnickou činnost začal v Chebu (1924–27), prošel potom čet­nými německými scénami (Opava 1927–29, Ulm 1929/30, Ústí nad Labem 1930–33, Teplice v Čechách, Liberec) a ně­kolik letních sezón působil u lázeňského orchestru v Karlových Varech. Po Mnichovu di­rigent opery Zemského divadla v Brně (1938–41), za okupace divadel v Brémách (1941/42) a ve Vídni (Stadttheater 1942–45). Po osvobození v Brně dirigent ope­ry Státního divadla (od 1945), pak šéfdirigent zpěvohry tohoto ústavu (od 1948). Napsal hudbu  několika k činohrám (mimo jiné k Tylově Paní Marjánce, 1955) a filmům, taneční vložky apod. Přeložil několik ope­retních i operních libret.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Hudební rozhledy 8, 1955, 672.
Před oponou 10, 1955, č. 2, 7.

Petr Macek


Datum poslední změny: 23.2.2006