Český hudební slovník osob a institucí

Ruis, Jaroslav

Charakteristika: Violista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 17.1.1928

Ruis, Jaroslav, violista a hudební pedagog, narozen 17. 1. 1928, Praha.

 

V šesti letech začal hrát na housle; byl žákem Vojtěcha Frajta a Františka Daniela. Od roku 1943 studoval hru na housle u Jaroslava Pekelského na pražské konzervatoři, po skončení války byl tamtéž žákem Jana Šlaise. Studiu hry na violu se v letech 1951–53 na konzervatoři věnoval pod vedením Vincence Zahradníka a Ladislava Černého, u něhož rovněž studoval obor komorní hry. 1973 absolvoval stáž v Institutu Gněsiných v Moskvě a na Moskevské konzervatoři.

V roce 1951 založil společně s violoncellistou Františkem Pišingrem smyčcové kvarteto (původní název Kvarteto Pražské konzervatoře, později Kohlmannovo kvarteto, od počátku března roku 1953 nese soubor název Dvořákovo kvarteto, v letech 1957–88 bylo kvarteto souborem Moravské filharmonie v Olomouci). S kvartetem vystupoval ve většině evropských zemí, ve Spojených státech, v Kanadě a v Asii. Ruis (stejně jako Pišinger) působil v kvartetu nepřetržitě až do roku 1994, kdy soubor ukončil činnost.

Ruis se příležitostně uplatňoval také jako sólista (premiéroval např. Rapsodii Miroslava Krejčího, uvedl Partitu Jana Klusáka, Koncert pro violu a orchestr Františka Vrány, se Symfonickým orchestrem FOK symfonii s violovým sólem Harold v Itálii Hectora Berlioze, absolvoval řadu recitálů, na nichž prováděl základní repertoár pro violu, atd.). Působil v odborných porotách interpretačních soutěží, vedl interpretační kursy pro smyčcová kvarteta ve Finsku. Ruis nahrál řadu gramofonových a rozhlasových snímků, zejména skladeb Antonína Dvořáka; podílel se rovněž na nahrávce komorních kantát Bohuslava Martinů Otvírání studánek a Mikeš z hor (Supraphon, Panton); se Stanislavem Srpem a Jaroslavem Foltýnem nahrál Dvořákovy Drobnosti pro dvoje housle a violu (Supraphon), s Dvořákovým kvartetem Cypřiše, Sextet A dur, Kvartety op. 7, op. 27, op. 77 a op. 97 Antonína Dvořáka, Kvartet č. 7 B dur Daria Milhauda a další.

Těžištěm jeho působení byla vedle komorní hry především činnost pedagogická: od roku 1971 do 2005 vyučoval na pražské konzervatoři obory hra na violu a komorní hra; vychoval na čtyři desítky absolventů, mimo jiné Karla Untermüllera (člen Heroldova kvarteta a pedagog Konzervatoře Teplice), Jana Jíšu (člen Kvarteta Martinů), Světlanu Jahodovou (členka Symfonického orchestru FOK a Kapralova Quartet), Karolinu Strašilovou (členka souboru Metropol Quartet), Jana Šrámka (violista a dirigent souboru Musici de Praga), Vladimíra Kroupu (vedoucí skupiny viol v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu) ad.

Ruis vytvořil pětisvazkový soubor Etud pro violu (dosud byly vydavatelstvím Arco Iris v Praze v edici pražské konzervatoře vydány čtyři svazky) a revidoval k vydání řadu skladeb pro tento nástroj. V roce 1969 získal Cenu města Olomouce. Byl rovněž odborným poradcem štábu filmu režiséra Jana Svěráka Obecná škola. Ruis i někteří z jeho žáků hrají na nástroje z dílny českého houslaře Aloise Hoňka.


Literatura:

ČSHS.

Čeští koncertní umělci (ČHF a SČSKU, Praha 1983).

Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2005).

 

Petar Zapletal


Datum poslední změny: 24.1.2010