Český hudební slovník osob a institucí

Kopečný, František

Charakteristika: Violoncellista

Datum narození/zahájení aktivity: 13.3.1915
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.6.1989

Kopečný, František, violoncellista, narozen 13. 3. 1915, Částkovice u Telče, zemřel 27. 6. 1989, Bílkov u Dačic.
 
Hru na violoncello vystudoval na brněnské konzervatoři u Františka Poura a Maxe Škvora (1936–40). Poté studoval na mistrovské škole v Praze pod vedením Ladislava Zelenky (1941–42). V letech 1942–45 byl koncertním mistrem rozhlasového orchestru ve Vídni, v letech 1945–56 působil na témže místě v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu Brno a v letech 1956–62 ve Státní filharmonii Brno. Vedle toho vyučoval na brněnské konzervatoři (1960–66). V roce 1966 přijal nabídku agentury Pragokoncert a stal se vedoucím skupiny violoncell symfonického orchestru v Aarhusu (Dánsko). Po návratu do České republiky roku 1975 působil pedagogicky na brněnské konzervatoři, byl též lektorem mezinárodních interpretačních kurzů JAMU (1972–74).
Vystupoval jako koncertní sólista i komorní hráč v kvartetu s Josefem Doležalem, Otem Mazurkem a Karlem Chalupou. Vedle svých domovských orchestrů spolupracoval s Moravskou filharmonií Olomouc (1946), Slovenskou filharmonií Bratislava (1950, 1965), Krajskou filharmonií Gottwaldov (1957) a dalšími. Provedl v České republice poprvé Mjaskovského violoncellový koncert (1952), v roce 1959 premiéroval skladbu Jana Nováka Capriccio pro violoncello a orchestr. Při příležitosti svých sedmdesátých narozenin provedl na slavnostním koncertě v brněnském Besedním domě s Moravským kvartetem kvintet s dvěma violoncelly Franze Schuberta.

Literatura:

ČSHS.
Who is Who in the World, 7th Edition.
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 1.11.2005