Český hudební slovník osob a institucí

Bužga, Jaroslav

Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity: 26.4.1930

Bužga, Jaroslav, muzikolog, narozen 26. 4. 1930, Frýdek-Místek.

 

Studoval na gymnáziu ve Frýdku–Místku a na Karlově univerzitě v Praze historii a hudební vědu u Mirko Očadlíka (1949–53). V letech 1953–57 působil v hudebním oddělení Národního muzea, poté přednášel na pražské hudební vědě (1957–64). V roce 1971 získal doktorát na univerzitě v Olomouci. Dlouhá léta pracoval jako vědecký pracovník na Akademii věd ČR (1965–86), přitom přednášel od roku 1972 estetiku na univerzitě v Olomouci. V roce 1969 a dále v letech 1988–90 získal stipendium nadace Alexandra von Humboldta, v rámci kterého působil na univerzitě v Kolíně nad Rýnem a v roce 1988 na univerzitě v Münsteru. Na téže univerzitě přednášel jako hostující profesor v letech 1991–2000.

Bužga se v šedesátých letech soustředil na hudbu 20. století, dnes se však především zabývá hudebními dějinami 17. a 18. stol. a osobností a dílem Jana Dismase Zelenky. Je autorem četných hesel pro jmennou i věcnou část MGG.


Dílo:

I. Dílo literární (výběr)

 

Knihy

Bužga J., Kouba J., Mikanová, E.,Volek T.: Průvodce po pramenech k dějinám hudby. Fondy a sbírky uložené v Čechách (Praha 1969).

Český kancionál M. V. Šteyera 1. a 2. vydání (disertační práce, Olomouc 1970).

Drážďanský inventář J. D. Zelenky z roku 1726 (Praha 1985).

 

Články a studie

Capella Regia Musicalis V. J. Holana-Rovenského (in: Časopis Národního muzea 124, 1955, s. 154–170).

Slavíček rajský Jana Josefa Božana (in: Časopis slezského musea V, 1956, s. 31–46).

Zur musikalischen Problematik der alttschechischen Kantionalien (in: Die Musikforschung 12, 1959, s. 13–25).

Der tschechische Barockkomponist Adam Michna z Otradovic (um 1600–1676) (in: Festschrift Heinrich Besseler, Leipzig 1961, s. 305–315).

Die soziale Lage des Musikers im zeitalter des Barocks in den böhmischen Ländern (in: Kongressbericht Kassel 1962, Kassel 1963, s. 28–32).

Leverkühn und moderne Musik (in: Melos 32, 1965).

Holan-Rovenský, představitel měšťanské hudební kultury koncem 17. století (in: Hudební věda 4, 1967, s. 420–438).

Interview mit Pierre Boulez in Prag (in: Melos 34, 1967).

Die Gatungen des Musiktheaters in den böhmischen Ländern im 17. Jh. (in: Kongressbericht Ljubljana 1967, Ljubljana/Kassel 1970, s. 126–133).

Der Musiker und die Obrigkeit (in: Über Musik und Politik, ed. Rudolf Stephan, Meinz 1971, s. 23–32).

Einige Quellen zur Geschichte der Osteroratorie in Prag und Brünn und Ostermelodramaten aus Ölmütz im 18. Jahrhundert (in: De Musica disputationes Pragenses. Academia, Verlag der Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaft, Praha 1972, s. 151–171).

Dokumenty o působení J. D. Zelenky v Saské dvorní kapele (in: Hudební věda 12, 1975, s. 83–89).

Hudebníci a hudební instituce v období baroku v českých zemích (in: Příspěvky k dějinám české hudby III., Praha, Academia 1976, s. 5–40).

Skladatelský odkaz J. D. Zelenky (in: Hudební věda 16, 1979, s. 305–315).

Die Volkmusik in Zeitalter des Barocks in den böhmischen Ländern (in: Kongressbericht Berkeley 1977, Kassel 1981, s. 39–45).

Musical Sources and the Problems of Historical Research in the Music of Czech Lands (in: Berkeley 1977, Kassel 1981, s. 288–293).

K problematice dějin české hudby 1620–1740 (in: Hudební věda 18, 1981, s. 49–70).

Bužga, J., Zemanová, M.: The Vocal Works of Jan Dismas Zelenka (in: Early Music 9, č. 2, 1981, s. 177–183).

Bach, Zelenka a česká hudba 19. století (in: Hudební věda 19, č. 1, 1982, s. 49–60).

Zelenkas Musikinventar aus der katholischen Schlosskapelle in Dresden (in: Fontes Artis Musicae 31, 1984, s. 198–206).

Moskauer Gastspiel Dresdner Musiker und Schauspieler im Jahre 1731 (in: Beiträge zur Musikwissenschaft 26, 1984, s. 122–135).

Příspěvky k životopisu Jana Dismase Zelenky (in: Hudební věda 21, č. 2, 1984, s. 137–145).

J. D. Zelenka na královském dvoře v Drážďanech (in: Hudební věda 23, 1985, s. 312–329).

C. M. von Webers Prager „Notizen-Buch“ (1813–1816) (in: Oper heute 8, 1985, s. 7–44).

Hudební nástroje ve staročeské koledě z počátku 18. století (in: Hudební věda, roč. 22, č. 3, s. 259).

Vergessene Aufsätze, Berichte und Mitteilungen aus C. M. von Webers Prager Wirkungszeit (in: Oper heute 11, 1988, s. 90–135).

Zelenka und Bach im 19. und 18. Jahrhundert (in: Kongressbericht Bach-Fest 1985, Lipsko 1988, s. 367–372).

Weber als Operndirigent in Prag (in: Beiträge zur Musikwissenschaft 30, 1988, s. 58–61).

Die Aufführungen von Opern W. A. Mozarts in Prag unter C. M. von Weber (in: Festschrift Wolfgang Rehm zum 60. Geburtstag, ed. Dietrich Berke a Harald Heckmann, Kassel: Bärenreiter, 1989, s. 167–172).

Einige Gedanken über die Uraufführung und über die Rezeptionsgeschichte der Oper La clemenza di Tito (in: Internationalen Mozart-Kongreß Salzburg 1991, ed. R.Angermüller, D. Berke, U. Hofmann, W. Rehm, Mozart-Jahrbuch 1991, s. 773–776).

O vztahu Jana Dismase Zelenky k Johannu Sebastianu Bachovi (in: Hudební věda 29, č. 2, 1992, s. 91–102).

Der junge Ch. W. Gluck bei den Prager Jesuiten (in: Festschrift K. Hortschansky, ed. A. Beer a L. Lütteken, Tutzing 1995, s. 181–192).

Wagnerova vzpomínka na Čechy (in: Miscellanea theatralia, sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, ed. Eva Šormová, Michaela Kuklová, vyd. Divadelní ústav, Praha 2005. S. 354–359).

Literatura:

MGG.

ČSHS.

 

Šárka Zahrádková
Datum poslední změny: 22.10.2012