Český hudební slovník osob a institucí

Telcová, Jiřina

(Jurenková)
Charakteristika: Muzikoložka a teatroložka

Datum narození/zahájení aktivity: 4.1.1929

Telcová, Jiřina (roz. Jurenková), muzikoložka a teatroložka, narozena 4. 1. 1929, Brno.

Pochází z právnické rodiny. Po maturitě na brněnském gymnáziu (1948) studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně divadelní vědu a francouzštinu u Franka Wollmana, Otakara Nováka a Emanuela Šrámka. Doktorský titul získala v roce 1953 na základě obhajoby dizertační práce Divadelní výtvarnictví a jeho vývoj na brněnské scéně v letech 1920–1952.

Po škole se živila příležitostně v redakci Lidových novin, byla pomocnou vědeckou silou v semináři pro divadelní vědu a dramaturgii. Potom pracovala jako vedoucí Krajské poradny lidové umělecké tvořivosti a úseku pro divadlo. Od roku 1955 byla přednostkou divadelního oddělení Moravského muzea v Brně.

Telcová spolupracovala s rozhlasem, byla účastna několika přednášek a zúčastnila se jako porotce soutěží lidové umělecké tvořivosti. Je manželkou muzikologa Vladimíra Telce.


Dílo:

Dílo literární

Práce tiskem nevydané       

Repertoár brněnského divadla 1884–1959 (soupis premiérových inscenací i nových nastudování – činohra, opera, opereta) (rkp.).

 

Samostatně vydané publikace (výběr)

Moravské lidové loutky (Brno, Moravské muzeum 1979);

Paleta a maska. Scénografie brněnského divadla v letech 1884–1944 (Brno, Moravské muzeum 11988).

Studie, stati a analýzy (výběr)

Brněnské divadelní výtvarnictví v letech 1929/31 (Časopis Moravského musea 41, 1956, s. 261–288);

Tylovy cesty na Moravu (Časopis Moravského musea 42, 1957, s. 111–122);

Jihoslovanská dramatika v Brně v letech 1918/38 (Časopis Moravského musea 43, 1958, s. 113–128);

Alois Pivoňka. Příspěvek k dějinám brněnské opery (Časopis Moravského musea 44, 1959);

Pokrokové tradice v dramaturgii baletu (in: Velká pochodeň, Brno 1959, s. 37–41);

Scénografie Janáčkových výletů pana Broučka (Časopis Moravského muzea 52, 1967).

Výstavní katalogy

Tyl buditel a jeho místo v moravské divadelní tradici (Moravské museum 1956, s. 1–27);

Brněnský balet (Moravské museum 1958, s. 1–14).

Články (výběr)

Výtvarníci brněnské scény v letech 1918–1922 (Před oponou 12, 1957, č. 3–4, s. 20–24);

Návštěvy Josefa Kajetána Tyla v Brně (Před oponou 11, 1956, č. 7/8, s. 27–28);

Z historie brněnského baletu (Před oponou 13, 1958, č. 3–4, s. 1–4);

Čtyřicet let herecké práce Anděly Novotné (Před oponou 13, 1958, č. 3–4, s. 17–20);

75 let Českého národního divadla v Brně (in: Informační zprávy Scénografické laboratoře v Praze, knihovna divadelního prostoru, sv. 56/5, s. 59–61).

Bibliografie

Bibliografie článků o dramaturgii činohry a opery v časopise Sovetskoe iskusstvo (Slavie, 1954, s. 411–446).

Literatura:

ČSHS (heslo Graciana Černušáka).

Jan Pirner


Datum poslední změny: 25.2.2012