Český hudební slovník osob a institucí

Jirásek, Ivo

Charakteristika: Skladatel a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 16.7.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.1.2004

Jirásek, Ivo, skladatel a dirigent, narozen 16. 7. 1920, Praha, zemřel 8. 1. 2004, tamtéž.
 
Studoval soukromě kompozici u Otakara Šína, poté, v letech 1938–45, u Aloise Háby a Miroslava Krejčího na pražské konzervatoři. Zde se vzdělával také v dirigování u Pavla Dědečka a Zdeňka Chalabaly a v operní režii u Ferdinanda Pujmana. V letech 1945–46 byl asistentem Rafaela Kubelíka v orchestru České filharmonie, potom v letech 1946–53 v Divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě jako dirigent a posléze i šéf opery. Dále působil v mnoha tvůrčích, pedagogických a organizačních funkcích. Mezi léty 1969–76 byl ředitelem Ochranného svazu autorského, poté ředitelem Hudebního studia v Praze.
Jiráskova hudební řeč vychází z ostrčilovské tradice, později byla ovlivňována tvorbou pařížské Šestky, Igorem Stravinským i druhou vídeňskou školou. Jirásek se snažil o syntézu různých stylů, jeho tvorba nebyla upnuta ke konkrétnímu skladatelskému proudu. Operu Mistr Jeroným komponoval na objednávku Národního divadla ke stému výročí otevření. Opera Medvěd byla provozována i za hranicemi. V roce 1980 mu byl propůjčen titul zasloužilého umělce.

Dílo:

Hudebně-dramatické skladby 
Pan Johanes, opera ve 4 aktech na text Jiřího Šrámka podle Aloise Jiráska (1951–52);
Svítání nad vodami, opera v 5 obrazech na text Jiřího Procházky (1960–61);
Medvěd, jednoaktová opera. Libreto Karel Berman dle stejnojmenné hry Antona Pavloviče Čechova (1964);
Klíč, jednoaktová opera. Libreto Karel Berman podle N. A. Avertschenka (1968);
Danse macabre (I byl večer a bylo jitro), opera ve 3 aktech. Libreto Ivo Jirásek a Pavel Eckstein podle Ingmara Bergmana (1970–71);
Mistr Jeroným, celovečerní opera (1979–80);
Zázrak, jednoaktová opera (1981);
Faust, celovečerní balet (1982–85).
 
Orchestrální skladby 
Koncertantní symfonie pro housle a orchestr (1958);
Malá suita pro orchestr (1964);
Variace pro orchestr (1965);
Slavnostní předehra (1971);
Matka Naděje. Symfonie (1973–74);
Mozartiana. Concertino pro komorní orchestr (1978);
Čtyři dramatické studie pro orchestr (1985);
Podvečerní hudba pro anglický roh a smyčcový orchestr (1985);
Concertino pro cembalo a jedenáct smyčců (1985);
Čtyři scény z Fausta (1985–86);
Malá koncertní hudba pro syntetizátor a orchestr (1988).
 
Komorní skladby 
Čtyři studie pro smyčcové kvarteto (1963–66);
Sonata da camera per 13 archi (1966);
Hudba pro soprán, flétnu a harfu (1967);
Tři kusy pro čtyři nástroje (1971);
Partita pro dechy (1972);
Praha s prsty deště. Suita pro cimbál (1974);
Portrét ženy pro flétnu, basklarinet, vibrafon, klavír a soprán (1975–76);
Permutatione per flauto, violoncello e pianoforte (1981);
Ludi con tre toni. II. smyčcový kvartet (1977–78);
Trio pro housle, violoncello a klavír (1975);
Karneval v Rio, pro flétnu, klarinet, klavír, kontrabas a bicí (1986);
La Frescobalda. Meditazione sul thema di G. Frescobaldi per la clavicembalo (1987);
Preludium, fuga a chorál na téma Domenica Scarlattiho pro flétnu, klarinet, klavír, kontrabas a bicí (1987);
Serenády pro flétnu, basklarinet a bicí (1967);
Sonáta pro violu a bicí (1976).
 
Vokální skladby 
Ukřižované srdce. Cyklus písní pro nižší mužský hlas a klavír na básně Jiřího Wolkera (1948);
Balada z nemocnice. Kantáta pro sóla, sbor a orchestr (1944, 2. verze 1957);
Ty, domovina moja. Cyklus písní pro baryton a orchestr na básně Andreje Plávky (1960);
Láska. Kantáta pro bas sólo, ženský sbor a komorní orchestr na text Kamila Bednáře (1960);
Rok v rezavém lese, Osm písní pro nižší mužský hlas a komorní soubor nebo klavír na básně Miloše Tůmy (1966);
Stabat Mater. Oratorium pro sóla, sbor, varhany a dechový orchestr (1968);
Zpěv o planetě jménem Země. Kantáta pro sóla, sbor a orchestr (1975–76).
 
Skladby pro děti 
Mezi dětmi, cyklus sedmi skladbiček pro klavír (1945);
Concertino pro klavír a malý smyčcový orchestr (1979);
Tanečky a písničky, cyklus drobných skladeb pro klavír a libovolný dechový nástroj (1986);
Babiččin kalendář pro dětský sbor a instrumentální soubor na lidové texty (1974);
Říkadla pro dětský sbor, dechové kvinteto a bicí na básně Josefa Kainara (1962).

Diskografie:

Diskografie (výběr)
 
Ivo Jirásek: Matka Naděje (Supraphon 1977) – Česká filharmonie, dirigent Zdeněk Košler;
Přítomnost: Česká hudba druhé poloviny 20. století (GZ Loděnice 1998) – skladba Pastorale e saltarello pro hoboj a harfu, Jiří Krejčí – hoboj, Kateřina  Englichová – harfa.

Literatura:

DILIA: Ivo Jirásek. Musikalisch-dramatisches Schaffen (Praha 1975).
Hudební informační středisko ČHF: Ivo Jirásek (Praha 1990).
Ilja Hurník: Pondělníci : Jan Hanuš, Jan F. Fischer, Ivan Medek, Zdeněk Šesták, Oldřich F. Korte, Jiří Berkovec, Štěpán Lucký, Ilja Hurník, Luboš Sluka, Martin Turnovský, Ivo Jirásek (Praha 2002).
 
http://www.dilia.cz/view.php?cisloclanku=2004020701
 
Matěj Hollan
Datum poslední změny: 18.1.2007