Český hudební slovník osob a institucí

Palouček, Alois

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 15.4.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 10.4.1986

Palouček, Alois, skladatel, narozen 15. 4. 1931, Praha, zemřel 10. 4. 1986, tamtéž.
 
Od mládí se věnoval hře na klavír a na housle. Absolvoval abiturientský kurz Emila Hlobila. Na AMU vystudoval skladbu ve třídě Jaroslava Řídkého. Jako dirigent, skladatel a umělecký vedoucí působil v souboru Julia Fučíka. Na vojně se stal členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Snažil se zde navázat na tradici vojenské písně Radima Drejsla a Ludvíka Podéště. Externě spolupracoval s Československým rozhlasem, Československou televizí a Armádním uměleckým souborem Víta Nejedlého. Od roku 1962 zastával funkci uměleckého vedoucího Uměleckého souboru ministerstva vnitra, v letech 1969–72 působil jako hudební redaktor Československé televize. Jako dramaturg pracoval v letech 1972–80 v Československém rozhlase. V letech 1980–86 byl zástupcem šéfredaktora Hlavní redakce zábavných pořadů v Československé televizi. V roce 1985 byl jmenován zasloužilým umělcem.
 
O skladbu se pokoušel již od sedmi let. K jeho nejvýznamnějším skladbám patří vojenské a taneční písně. Napsal jich přes 300, mezi nejznámější patří Ať se točí dál, Až půjde Praha večer spát, Karafiát, Májový valčík, Můj kamarád kluk, Na ročovském rynku bude pouť, Nevděčný přítel, Noční drahokamy, Odtud na věčnost, Píseň o divokých husách, Poplach v nebi, Slunečný den, Stýská se, Zvonící ráno a další. Komponoval písně pro soubory lidové umělecké tvořivosti a mládežnické soubory. Skládal hudbu k činohrám (Sloky lásky), rozhlasovým pořadům a filmům (Nová směna, Slapská přehrada, Májový den). V roce 1985 napsal společně s Vladimírem Trucem hudbu k inscenaci Hrabě Monte Christo. Je autorem četných kantát (Píseň šťastného života, Růže a krev), kompozic pro dechové nástroje (Valčík pro radost), klavírních skladeb (Variace) a dětských hudebních pohádek (Budulínek, O růžové a trnité panně).

Literatura:

I. Lexika
Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).
ČSHS.
EJ.
Československý biografický slovník (Praha 1992).
 
II. Ostatní
Fendrych, Lubomír: K historii zrodu naší socialistické hudební kultury, Hudební věda 1, 1961, č. 3, s. 50–86.
Zapletal, Petar: Za Aloisem Paloučkem, Hudební rozhledy 39, 1986, č. 7, s. 297.
 
Karolína Marešová
Datum poslední změny: 29.5.2006