Český hudební slovník osob a institucí

Adamík, Josef

Charakteristika: skladatel, pedagog a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 29.6.1947
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.7.2009 Valašské Klobouky

Adamík, Josef, skladatel a hudební pedagog, narozen 29. 6. 1947, Křemačov (okres Šumperk), zemřel 3. 7. 2009, Valašské Klobouky.

 

Základy hudebního vzdělání získal u svého otce (hra na housle). Na brněnské konzervatoři studoval hru na klavír u Inessy Janíčkové a kompozici u Bohuslava Řehoře (1965–69). Ve studiu skladby pokračoval na JAMU pod vedením Miloslava Ištvana (1969–74, absolventská práce Symfonie č. 1) a v postgraduálním studiu experimentální skladby pod vedením Aloise Piňose a Ctirada Kohoutka (1976–79). Pedagogicky působil na Lidové škole umění ve Valašských Kloboukách (1974–87, 1989–2009) a na kroměřížské konzervatoři (1987–89). V polovině osmdesátých let přerušil ze zdravotních důvodů na 15 let kompoziční činnost, ke které se krátce vrátil po roce 1999. Už během studia vyzkoušel různé kompoziční styly (novoklasicismus, seriální technika, mikrointervaly ve zvukově barevném poli). Hledal inspiraci v literatuře (Song), přírodě a přírodních zvucích (Nebeské pastviny). Využíval techniku koláže (Suita pro 16 smyčcových nástrojů), archaismy (2. symfonie), heterofonii a neobvyklé zvuky (dětské hračky napodobující tradiční dechové nástroje, Dechový kvintet).


Dílo:

Dílo hudební:

 

Komorní skladby

Suita pro 16 smyčcových nástrojů (1971–72).

Stínování I pro flétnu, dvoje nebo čtvery housle a klavír (1975).

Vox humana pro fagot a klavír (1975).

Dechový kvintet pro dětské hračky a dechové nástroje(1977–79, premiéra 1979).

Nonet (1981).

Tance labilní a nepravděpodobné pro 10 hráčů (1984, premiéra koncert Svazu českých skladatelů a koncertních umělců, Petr Vronský – umělecký vedoucí, Brno 10. 12. 1986).

Il ritorno pro klarinet a klavír (1999, premiéra Kamil Doležal – klarinet, Hanuš Bartoň – klavír, AMU 29. 10. 1999).

 

Alternativní verze dechového kvintetu s dětskými foukacími hračkami

Verze pro dechový kvintet bez hraček.

Verze pro hračky.

Čtyři invence pro sólový hoboj (premiéra Milan Kaňák, komorní koncert Aktivu mladých, přehlídka Hudební současnost, Ostrava 25. 10. 1982).

Sonatina pro sólovou flétnu, 5 vět.

Dvě etudy pro fagot.

Zátiší s klarinetem, 3 věty.

Chorale pro lesní roh.

 

Sólové skladby

Paianus super Odam Pythicam pro varhany (1970).

Monolog pro basklarinet (1975).

Náhrobek Sabbatai ben Kohena pro housle (1981).

Vzpomínky na lepší časy pro klavír, 21 částí (1999, premiéra Eduard Spáčil, Plzeň 6. 12. 1999, Praha 7. 12. 1999).

 

Orchestrální skladby

Nebeské pastviny pro smyčcový orchestr (1972).

1. symfonie (1974).

2. symfonie (1983, premiéra Státní filharmonie Brno, Petr Altrichter, Brno 8. 6. 1984).

3. symfonie (1984).

 

Vokální skladby

Song, kantáta pro smíšený sbor, hoboj, pozoun a bicí nástroje (text Walt Whitman, 1976).

Šlo povidlo na vandr, cyklus dvaceti dětských písní s doprovodem klavíru nebo malého komorního souboru (text Jan Vodňanský, 1979).

I Stop Somewhere Waiting for You pro šest mužských sborových hlasů (1980).

Hádala se paraplata, cyklus 20 dětských písní s doprovodem klavíru, houslí, klarinetu a bicích nástrojů (text Jan Vodňanský, 1981).

 

Elektronické skladby

Z tajemné laboratoře v Bílých Karpatech (1977–79).

 

Dílo literární:

Úvahy (Na hudbu červen 1990, č. 3, s. 5–7).

Diskografie:

Agon – Contemporary Music Ensemble Prague. Tance labilní a nepravděpodobné (Arta Records 1991).

Literatura:

I. Lexika

ČSS.

Kolektiv autorů: Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska (Valašské Meziříčí 2000).

 

II. Ostatní

Faltus, Leoš: Nová hudba na JAMU (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 6, s. 262).

Čiklová, Ludmila: Koncert aktivu mladých (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 1, s. 53).

Kofroň, Petr: Nonet Josefa Adamíka (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 4, s. 175–180).

Pokorný, Jaroslav: Konfese Josefa Adamíka (Opus musicum 17, 1985, č. 1, s. 25–29).

Kofroň, Petr: Třináct analýz (Jinočany1993, s. 7–17).

Kaduch, Miroslav: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964–1994 (Ostrava 1996).

Pokorný, Petr: Dvakrát Mondschein (Hudební rozhledy 52, 1999, č. 12, s. 10).

Medek, Ivo: Český přízvuk (HIS bulletin 5, 2000, č. 6, s. 5).

Šťastný, Jaroslav: Josef Adamík, skladatel v ilegalitě (His Voice 4, 2004, č. 4, s. 26).

http://zivotopis.osobnosti.cz/josef-adamik.php

http://aleph.vkol.cz/rego/rg0629.htm

http://old.musicbase.cz/index.php?page=detail_autora&mod=zobraz&ID=2

Archiválie:

Kronika Základní umělecké školy Valašské Klobouky.

Hudební informační středisko Praha.


Datum poslední změny: 20.9.2015