Český hudební slovník osob a institucí

Bártek, Ervín

Datum narození/zahájení aktivity: 22.8.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.7.2000 Ostrava

Bártek Ervín, hudební pedagog a sbormistr, narozen 22. 8. 1927, Nový Jičín, zemřel 2. 7. 2000, Ostrava.

 

Od roku 1938 žil v Kutné Hory, kde studoval u Bohumila Jelínka hru na housle a harmonii u Jaroslava Krásy na učitelském ústavu. V Kutné Hoře také vypomáhal ve sboru Tylova divadla a v chrámovém sboru svaté Barbory. Zároveň byl členem smyčcového kvarteta a působil v Kutnohorské filharmonii a v orchestru Tylova divadla. V roce 1945 dokončil studium na učitelském ústavu ve Valašském Meziříčí. I zde se stal členem a sólistou mužského sboru Beseda. V letech 1947–48 vedl Ženský sbor Palackého vyšší školy lidové v Novém Jičíně.  Od roku 1947 byl členem Pěveckého sdružení Moravských učitelů. V letech 1951–53 vedl dětský sbor v Novém Jičíně. V civilním zaměstnání působil jako učitel v obci Kujavy a jako školní inspektor kultury při Okresním národním výboru v Novém Jičíně. V letech 1951–58 a v letech 1963–73 byl ředitelem Základní devítileté školy v Novém Jičíně – Žilině. Od roku 1975 vyučoval hudební výchovu na Základní devítileté škole Jubilejní.

Po celou dobu své pedagogické praxe spolupracoval s Pěveckým sdružením moravských učitelů, jako člen a zdatný sólista. Zde byl mety 1965 a 1969 zástupcem dirigenta a spolupracoval s Antonínem Tučapským. Nejvýznamnějším úspěchem v jeho kariéře bylo vedení smíšeného pěveckého sboru Ondráš, od roku 1954 až do své smrti. Za jeho působení tento pěvecký sbor dosáhl mnoha úspěchů a náležel mezi vyspělé sbory naší země. Mezi nejoceňovanější vystoupení patří koncert na Pražském jaru v roce 1958.

Byl zakladatelem Klubu rodáků a přátel Nového Jičína. Upravil několik lidových písní, pásmo halekaček pro sóla, smíšený sbor a zobcovou flétnu: Ej, přeletěl ptáček, Vysoko zornička, Na Kaňurském vrchu, Valašská, Okolo Jarošova, Zahradník a Příroda je nesmírná matka. Novému Jičínu věnoval skladby V kameni a Magnólie.

Roku 1996 získal Ervín Bártek Cenu Bedřicha Smetany za zásluhy o sborové umění a v roce 2004 byl in memoriam prohlášen čestným občanem Nového Jičína.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Slovník českých sbormistrů I (ed. Zdeněk Stárek, Praha 1982, s. 21).

 

II. Ostatní

Heraltová, Renáta: Pěvecký sbor Ondráš v Novém Jičíně (Olomouc 2010).

 

Anežka Juránková


Datum poslední změny: 18.9.2018