Český hudební slovník osob a institucí

Resinarius, Balthasar

(Hartzer; Harczer; Harzer)
Charakteristika: skladatel, kněz

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1485 není doloženo
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.4.1544

Resinarius, Balthasar (též Hartzer, Harczer, Harzer), skladatel a kněz, narozen asi 1485, Děčín (Tetschen), zemřel 12. 4. 1544, Česká Lípa (Leipa).

 

Balthasar Resinarius patří mezi přední osobnosti německé reformace v Čechách. V hudbě se vzdělával jako vokalista dvorní kapely císaře Maxmiliána I. Habsburského, kterou v té době vedl Heinrich Isaac. Od roku 1515 studoval na universitě v Lipsku, jak napovídá záznam se jménem Baldassar Harczer v universitní matrice. Po ukončení studií se v roce 1523 navrátil zpět do rodného Děčína, kde začal působit jako katolický kněz. Zde se dostal do konfliktu s luteránskými predikanty a s žádostí o podporu se obrátil dokonce na českého krále. Pod vlivem nového protestantského učení však po čase sám konvertoval, o čemž však není mnoho známo. Od roku 1534 až do své smrti působil jako luterský pastor v České Lípě a v této době také užíval latinskou formu svého jména.

Resinariovo dílo, které se dochovalo, sestává z duchovních skladeb. Doba jejich vzniku není známa a tisky, v nichž se zachovaly, vydal až v posledních dvou letech skladatelova života významný tiskař Georg Rhau ze saského Wittenbergu. Skutečnost, že Rhau nechal vytisknout ve dvou dílech kompletní Resinariovu sbírku osmdesáti Responsorií a Janových pašijí jako sbírku děl jednoho autora namísto obvyklého souboru děl různých skladatelů, je však dokladem, že se díla i jejich autor museli těšit značné vážnosti. Vedle latinských motet napsal také písně, z nichž se některé dochovaly ve sbírkách Newe deudsche geistliche Gesenge (1544) a Sacrorum hymnorum (1542).

Kompozice byly určeny pro liturgické potřeby luterské církve a reprezentují koncept, známý u wittenberských teologů. Hlavní pozornost je tedy zaměřována na zhudebněný text, který je nositelem významu. Resinariův kompoziční styl byl konzervativní a vycházel z tvorby čtvrté generace franko-vlámských skladatelů. Většina skladeb využívá cantus firmus, nejčastěji umístěný v tenoru, a je v nich patrná snaha o co nejčistší vyjádření slova. Právě to zřejmě bylo také důvodem popularity, které se díla Balthasara Resinaria v té době těšila. Johann Holtheuser z Wittenbergu jej ve svém díle Encomion musicae (1551) označil jako jednoho z největších mistrů současnosti a obliba této hudby je doložena také množstvím opisů, které vznikly podle Rhauových tisků.


Dílo:

Duchovní skladby

Hymny „Caeduntur gladiis“, „Deus tuorum militum“, „Jesus corona virginium“, „Urbs beata Jerusalem“ ve sbírce Sacrorum hymnorum (Wittenberg 1542).

Responsorium numero octoginta de tempore et festis iuxta seriem totius anni. Libri duo [80 responsorií a Janovy pašije] (Wittenberg 1543, 1544).

30 chorálů ve sbírce Newe deudsche geistliche Gesenge (1544).

Introitus „Deus misericordiam“ (1545).

Moteta „Factum est autem“, „In principio erat verbum“, „Liber generationis“ (1545).

„Eya inquit Paulus“, „Tradiderunt“, „Vigila te ergo“ (1549).

Hymnus „Beatus author saeculi“.

4 další písně.

Literatura:

I. Lexika

MGG2.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Schröder, Inge-Maria: Die Responsorienvertonungen des Balthasar Resinarius (Kassel 1954).

Resinarius, Balthasar: Responsorium numero octoginta I, [hudebnina] (Kassel 1955).

Resinarius, Balthasar: Responsorium numero octoginta II, [hudebnina] (Kassel 1955).

Capelle, Irmlind: Zur Verwendung des Passionstons in den durchkomponierten Passionen des 16 Jh., insb. in der „Johannes-Passion“ Leonhard Lechners (Festschrift Arno Forchert, Kassel 1986, s. 61-76).

Mattfeld, Victor Henry: Georg Rhaw’s Publications for Vespers (Brooklyn a New York 1966).

Neue deutsche geistliche Gesänge für die gemeinen Schulen. 123 meist vierstimmige Liedsätze von anonymen und 20 bekannten meistern des 15. und 16. Jahrhunderts, [hudebnina] (Kassel 1992).

Officia de Nativitate. Wittenberg 1545, [hudebnina] (Kassel 1999).

 

Lukáš Michael Vytlačil


Datum poslední změny: 4.4.2016