Český hudební slovník osob a institucí

Boček, Melichar

Charakteristika: Kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 18.4.1900
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.12.1980

Boček, Melichar, kapelník a skladatel, narozen 18. 4. 1900, Pozořice (Brno-venkov), zemřel 26. 12. 1980, Brno.
 
Učil se hrát na pozoun u kapelníka Dostála, od deseti let účinkoval s hudbou veteránů (pozoun, housle). Roku 1916 dobrovolně nastoupil jako elév k hudbě pěšího pluku 12 v Nagy Becskereku (Zrenjamin, Srbsko). Zde se vycvičil ve hře na baryton a helikón za vedení kapelníka Rudolfa Obruči. Po vzniku Československa působil krátce u posádkové hudby Brno. Na zdejší konzervatoři začal v roce 1920 studovat pozoun u Františka Neumanna. Během šestiletého studia odešel z armády, řídil operetu v Brně-Husovicích (Svatoboj, Ozvěna a Lidový dům) a byl kapelníkem střelecké hudby. Po absolutoriu konzervatoře odjel do Jugoslávie a přijal místo kapelníka jihoslovanské armády v Jadranské divisi Mostar (do 1929) a hudby pěšího pluku 23 v Boce Kotorské (Herzeg Novi, 1930). Pak odešel do civilního života. V období 1926–1933 byl sbormistrem mohamedánského pěveckého sboru Gajret a chorvatského pěveckého sboru Hrvoje, založil v Mostaru operetu a dirigoval dubrovnickou filharmonii, s níž propagoval hudbu Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, mimojiné provedl Mou Vlast. V letech 1933–34 pozounistou orchestru košického rozhlasu, od roku 1935 trvale v Brně, kde dirigoval různé soukromé orchestry, střeleckou hudbu Husovice a vyučoval hudbu. V období 1936–1940 úředníkem mlékárny Cyril Leinweber a dirigentem několika soukromých orchestrů. Začátkem roku 1941 byl zatčen, po válce působil jako kapelník posádkové hudby Brno. V roce 1949 byl odsouzen na šestnáct let těžkého žaláře, ale po sedmi letech byl propuštěn z vězení. Řídil brněnský orchestr dopravních podniků. Složil několik pochodů a drobných skladeb.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Sobotka, Otto: Čeští hudebníci a zpěváci v jugoslávských zemích (Přehled XI., Daruvar 1981).
Pešek, Bohumil: Melichar Boček (1900–1980) (Zpravodaj Klubu absolventů Vojenské konzervatoře – VHŠ a Svazu vojáků v záloze, č. 69, říjen 2000, s. 8–9).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (záznam způsobilosti a kvalifikační listiny).
Ministerstvo vnitra ČR (informační zdroje).
Soukromý archiv Bohumila Peška.
 
Bohumil Pešek – Eva Vičarová
Datum poslední změny: 20.1.2009