Český hudební slovník osob a institucí

Rataj, Emanuel

Charakteristika: Hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 23.11.1872
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.1.1955

Rataj, Emanuel, hudební pedagog a skladatel, narozen 23. 11. 1872, Vodňany, zemřel 24. 1. 1955, Tábor (nemocnice).
 
Absolvoval učitelský ústav v Soběslavi (1887–91), působil na školách píseckého okresu, studoval na varhanním oddělení pražské konzervatoře (1905/06). Státní zkouška ze zpě­vu, houslí, varhan i klavíru. Učitel zpěvu na středních školách v Písku, pak profesorem hudebních předmětů na učitelském ústavu v Soběslavi (1907–26), kde žil na odpočinku. Skladatel muž­ských a smíšených sborů, autor četných chrámových skla­deb (šest mší, asi dvacet vložek) a jiné. Ze světských největší sborový výjev Žižkova smrt (František Jungbauer, provedeno Soběslav 1924). Tiskem vyšlo: Po­svátné zpěvy (smuteční sbory, Svoboda), České jaro (smíšený sbor, příloha Věstníku pěveckého a hudebního 34, 1929/30), K sv. Václavu (baryton a varhany, Česká hudba 33, 1929/30, v seznamu vyne­cháno), Pochod mladých táboritů (Písek 1938). Rozšířeny i jeho rukopisné  úpravy li­dových písní pro mužský a pro smíšený sbor (na 300).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Česká hudba 33, 1929/30, 86.
Na roz­loučenou s učitelským ústavem v Soběslavi (Sobě­slav 1948, 237).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006