Český hudební slovník osob a institucí

Bauer, Wilhelm

Charakteristika: Houslista a violista

Datum narození/zahájení aktivity: Kolem roku 1830
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Datum úmrtí neznámé

Bauer, Wilhelm, houslista a violista, narozen kolem 1830, Praha, zemřel pravděpodobně v Praze (datum úmrtí není známo).

 

Johan Freidrich Bauer, první hobojista Stavovského divadla, vzdělával v hudbě svého syna Wilhelma již od útlého dětství. Po dokončení povinné školní docházky odešel Wilhelm Bauer studovat v letech 1849–55 na pražskou konzervatoř hru na housle. Po dokončení studií působil jako druhý houslista orchestru Německého divadla v Praze a hrál na violu v domácím kvartetu Josefa Porgese Edlera von Portheim. Na podzim roku 1868 vystoupil na matiné klavíristky Marie Prokschové spolu s houslistou Antonem Bennewitzem a violoncellistou Bruno Wilfertem. V letech 1877–93 byl členem prvního stálého kvarteta Pražského komorního spolku, tedy po celou dobu existence kvarteta, spolu s Antonem Bennewitzem (1. housle), Eduardem Wittichem (2. housle) a Bruno Wilfertem (violoncello) jako violista. Vedle toho nadále vypomáhal Josephu von Portheimovi při organizaci komorního spolku.


Literatura:

LdM.

Lucie Sýkorová
Datum poslední změny: 20.1.2010