Český hudební slovník osob a institucí

Doubravová, Jarmila

Charakteristika: Muzikoložka a estetička

Datum narození/zahájení aktivity: 23.6.1940

Doubravová, Jarmila, muzikoložka a estetička, narozena 23. 6. 1940, Chrudim.
 
Studovala hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1957–62), působila na Ústavu hudební vědy ČSAV Praha (1962–67), kde získala titul CSc. V roce 1999 byla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jmenována docentkou.
V letech 1967–70 pracovala jako vědecká pracovnice na Ústavu hudební vědy ČSAV, Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV (1970–90) a Ústavu dějin umění AVČR (1990–97). Dále působila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1997–2002) a od roku 1999 pedagogicky na Fakultě humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni.
Svou vědeckou činností se zaměřovala především na muzikologii 20. století, estetiku a sémiotiku (včetně experimentální). Od roku 1974 byla členkou Československé kybernetické společnosti (sémiotické skupiny) a od roku 1986 Mezinárodní společnosti pro sémiotiku. Od roku 1990 přednášela na cca třiceti evropských a amerických univerzitách. 
Od roku 1996 je členkou New York Academy of Sciences, působí ve výkonném výboru Deutsche Gessellschaft für Semiotik a zastupuje Českou republiku v International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS).

Dílo:

Knižní publikace
Hudba a výtvarné umění (Academia, Praha 1982);
Dialog a imaginace (Editio Supraphon, Praha 1998);
Sémantické gesto (Karolinum, Praha 2001).
 
Kolektivní díla
Vývoj hudební řeči a slyšení.  In: Dějiny české hudební kultury II (Akademia, Praha 1972, 1981);
Hudební estetika a sémiotika. In: Hudební věda 1988.
 
Studie v časopisech a sbornících (výběr)
K hudebnímu myšlení Miloslava Kabeláče (Hudební věda 7, 1970, č. 1, s. 7–19.);
Houslový koncert Albana Berga z interpersonálního hlediska (Hudební věda 9, 1972, č. 2, s. 117–139);
Čas struktury a struktura času. Komparativní analýzy děl českých autorů 20. století. (Hudební věda 13, 1976, č. 2, s. 128–146);
Sound and Structure in Josef Suk’s „Zrání“ (International Review for the Aesthetics and Sociology of Music 8, 1997, č. 1, s. 73–87);
Janáček’s Glagolitic Mass and Stravinsky’  Symphonz of Psalms (In: Music of the Slavonic Nations, Brno 1981, s. 164–74);
Musical Forms as Models of Communication (In: Semiotics Unfolding, Berlin – New York – Amsterdam. Mouton 1984, s 1613–18);
K dílu Miloslava Kabeláče. Vlivy cizích starých a lidových kultur v jeho díle (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 2, s.80–82);
The Development of Language and Style in Czech Music Between 1945–1980 (Muzikološki zbornik 22, 1985, s. 59–67);
Denotation and Connotation of the Fugue in the Music and Visual. Arts of the XXth Century (In: Proceedings of the 3rd Congress of IASS/AIS 1984 Palermo. Berlin – New York – Amsterdam 1988. Mouton. 189–196);
Tragika a mýtus. Vladimír Godár: Dariačangin sad (Hudební rozhledy 1989, č 12, s. 365–68);
Pan Brouček a Don Quijote (Hudební věda 1990, č. 4. s. 320–26);
En cherchant le moi perdu, Cahier no 13–15 (Movement Janáček, Avril 1991, s. 24–35);
Influences of Foreign Cultures and the Work of Miloslav Kabeláč (Muzikološki zbornik 27, 1991, s. 67–75);
 Secese, symbol stromu a hudba (Estetika 1992, č. 3, 49–55);
 Hudba 50. a 60. let (In: Česká kultura 50. a 60. let, Galerie hl. m. Prahy 1992, s. 34–39);
Gregoriánský chorál v dílech českých a slovenských autorů v druhé polovině 20. století (Slovenská hudba 2, 1992, č. 2, s. 189–203);
Česká hudba 1956–63 (In: Ohniska znovuzrození, katalog výstavy Galerie hl. m. Prahy 1994);
Ověřování interpersonální hypotézy metodou GUHA I. - spoluautorka Anna Sochorová (Československá psychologie 1994, č. 5, s. 408–419);
Ověřování interpersonální hypotézy metodou GUHA II. - spoluautorka N. Ramešová (Československá psychologie 1998, č. 1, 144–49);
Koncepce času v díle Miloslava Kabeláče (Opus musicum 26, 1994, č. 4, s. 110–14);
Influences of Jewish Culture in Czech and Slovak Culture after 1945 (In: Proceedings of the XI. World Congress of Jewish Studies, Div. D, Vol. II, 203–10. 1994 Jerusalem);
The interpersonal analysis of music, Contemporary Music Review 1996, part 20, p. 311–23);
The Hidden Dialogue of Music (In: Proceedings Dialogue Analysis, 1998 Universität Tübingen, II., 459–65);
Music of the 50s in Experiments, in: Music, Signs, Society III., ed. J. Bernanrd, ISSS, Wien-Budapest-Madrid, 2002, s. 189–196).
 
Editorská činnost
Czech and Slovak Semiotics  (ISSS, Wien 1992);
Kulturní Chrudim minulosti a přítomnosti (ÚJI, Praha 1999).

Literatura:

I. Lexika
MGG 2
Grove 5
Who is …? (v České republice)1 (Hübners blaues Who is Who, Zug 2002).
 
II. Ostatní
http://cshv.cz (Česká společnost pro hudební vědu)
http://www.radiohortus.cz
 
Jakub V. Vlček
Datum poslední změny: 6.3.2006