Český hudební slovník osob a institucí

Vítek, Valter

Charakteristika: Klarinetista

Datum narození/zahájení aktivity: 22.2.1935
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.8.2023

Vítek, Valter, klarinetista, narozen 22. 2. 1935, Hošťálkovice (Ostrava), zemřel 11. 8. 2023.
 
Studoval hru na klarinet u Jana Krčka na Vyšší hudebně-pedagogické škole v Ostravě (1953–58) a u Františka Horáka a Vladimíra Říhy na JAMU v Brně (1959–64). V letech  1958–85 byl sóloklarinetistou Janáčkovy filharmonie Ostrava, od roku 1966 pak působil také pedagogicky. V období 1966–92 vyučoval hru na klarinet na konzervatoři v Ostravě, v letech 1979–98 rovněž na JAMU v Brně (kde se habilitoval; docent od roku 1988) – zde zaznamenal pedagogické úspěchy s několika žáky (Jaroslav Marek, Břetislav Winkler, Emil Drápela, Milan Polák, Zdeněk Drholecký, Jiří Masný). Od roku 1991 vyučuje na Ostravské univerzitě (1991–2001 na Umělecko-pedagogické katedře Pedagogické fakulty, od roku 2001 na Institutu pro umělecká studia). Mezi jeho nejúspěšnější absolventy zde patří Zbigniew Kaleta, Igor Františák a Jana Puzoňová. Je pravidelně zván do porot celostátních i mezinárodních soutěží (1992 Concertino Praga, 2002 Pražské jaro).
 
V roce 1961 získal první cenu v Celostátní soutěži ve hře na klarinet v Bratislavě a o rok později (1962) se stal laureátem a držitelem stříbrné medaile na Mezinárodní soutěži v Helsinkách. Vystoupil na mnoha koncertech u nás i v zahraničí jako sólista s Komorním orchestrem Leoše Janáčka (např. Španělsko) a jako člen komorního ansámblu Musici moravienses (např. Polsko, Slovensko, Německo, Norsko, Švédsko, Rakousko, Argentina). V letech 1976 a 1986 vystoupil jako sólista na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Na svých koncertech uváděl repertoár, obsahující skladby všech stylových období, významné místo v něm zaujímala díla, která premiéroval: Milan Báchorek: Epigramy pro klarinet sólo, Tři věty, Michal Zenkl: Sonáta pro klarinet a klavír, Eduard Dřízga: Sonáta pro klarinet a klavír, Jaromír Podešva: Sonatina pro klarinet a klavír, Kvartet pro housle, klarinet, violoncello a klavír, Klarinetový kvintetPavel Čotek: Pět malých vět pro klarinet a klavír, Vladimír Svatoš: Pět bagatel, Kvartet, Jan Vrána: Tři invence pro klarinet a klavír, Evžen Zámečník: Duo pro klarinet a housle, Jaromír Dadák: Trio, Kvartet, Lubomír Železný: Kvintet pro dvoje housle, klarinet, violu a violoncello.


Diskografie:

Milhaud, Darius: Suita pro housle, klarinet a klavír. Musici moravienses: Vítězslav Kuzník – housle, Rudolf Bernatík – klavír. (LP Supraphon 1977);
Křenek, Ernst: Trio pro housle, klarinet a klavír. Musici moravienses: Vítězslav Kuzník – housle, Rudolf Bernatík – klavír. (LP Supraphon 1977);
Hindemith, Paul: Kvartet pro klarinet, housle, violoncello a klavír. Musici moravienses: Vítězslav Kuzník – housle, Jan Hališka – violoncello, Rudolf Bernatík – klavír. (LP Supraphon 1977);
Beethoven, Ludwig van.: Trio B dur pro klarinet, violoncello a klavír. Musici moravienses: Jan Hališka – violoncello, Rudolf Bernatík – klavír. (CD 1996);
Brahms, Johannes: Trio pro klarinet, violoncello a klavír. Musici moravienses: Jan Hališka – violoncello, Rudolf Bernatík – klavír. (CD 1996);
Kubín, Rudolf: Humoresky pro housle, violu, violoncello a klarinet. Kubínovo kvarteto: Luděk Cap – housle, Pavel Vítek – viola, Jiří Zedníček – violoncello. (CD ARCO DIVA 2002).

Literatura:

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 278).
Skála, Pavel a kol.: Čeští koncertní umělci. Instrumentalisté (Praha 1983, s. 171–172).
Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed.: Gregor, Vladimír a Steinmetz, Karel) (Ostrava 1984, s. 205).
 
Hana Adámková Heidrová


Datum poslední změny: 9.10.2023