Český hudební slovník osob a institucí

Teplý, Petr

Datum narození/zahájení aktivity: 19.2.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.5.1964

Teplý, Petr, vojenský kapelník, hudební pedagog a houslista, narozen 19. 2. 1871, Praha, zemřel 25. 5. 1964, Praha.

Byl synem Petra Pavla Prokeše, profesora konzervatoře v Chicagu, příjmení přijal po matce. Houslové hře se učil od osmi let u svého dědečka, učitele Václava Teplého z Dobřichovic. V letech 1882–88 studoval hru na housle u Antonína Bennewitze na pražské konzervatoři. Po absolutoriu působil jako učitel hudby v pěveckém a hudebním spolku Moravan v Kroměříži (1889–90) a v Přerově (1890–91). Vojenskou službu absolvoval ve vojenské hudbě 93. pěšího pluku v Olomouci (1891–94). Poté přijal angažmá v karlovarském orchestru Ludwiga Plevera, zastával post koncertního mistra městské hudby ve Výmaru (do roku 1899), letní období trávil u Neumannovy zájezdové kapely ve Švédsku a působil také v německém divadle v Rize a v lázeňském orchestru v Dubbeln u Rigy. V letech 1896–99 byl členem orchestru německého divadla v Praze, zároveň vyučoval na Cimrově klavírní akademii. Roku 1899 byl jmenován vojenským kapelníkem u pěšího pluku 40 v Jaroslavi, později u pěšího pluku 97 v Terstu (1902–1912), kde vyvinul zvláště úspěšnou činnost. S jeho orchestrem několikrát vystoupil i František Ondříček (houslové koncerty Ludwiga van Beethovena a Antonína Dvořáka, Skotská fantazie Maxe Brucha). S velkou odezvou uváděl vrcholná díla evropské i české hudby (Prodaná nevěsta, Libuše, Vyšehrad Bedřicha Smetany, Slovácká suita Vítězslava Nováka). Od dubna do prosince 1912 dirigoval Slovinskou filharmonii v Lublani, od roku 1913 vyučoval na škole spolku Glazbena Matice v Terstu. V květnu roku 1915 se vrátil do Prahy a nastoupil jako mobilizovaný ve funkci zástupce kapelníka u hudby pěšího pluku 68 v Praze. Byl však vyreklamován jako houslista pro německé divadlo v Praze, kde působil až do konce první světové války. V roce 1919 byl jmenován vojenským kapelníkem posádkové hudby Vysoké Mýto (ta se roku 1920 stala hudbou pěšího pluku 30), potom nastoupil jako zástupce velitele do Vojenské hudební školy v Praze (1923) a stal se jejím velitelem (1925–31). V roce 1931 odešel do výslužby. Skladbě se téměř nevěnoval, osvědčil se však jako výborný instrumentátor (zvláště děl Richarda Wagnera).


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní
Dalibor (252, 1873, s. 27).
Dalibor (103, 1904).
Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).
Bláha, Miroslav: Povídání o vojenských hudbách (nepublikovaný rukopis, s. 171–175).
Škabrada, Josef: Vojenská hudební škola v Praze (1973, nepublikovaný rukopis).
Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreichs-Ungarn 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).
Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 3/145 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

Bohumil Pešek
– Eva Vičarová


Datum poslední změny: 15.7.2009