Český hudební slovník osob a institucí

Gallina, Jan Adam

(Kalina)
Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 13.12.1724
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.1.1773

Gallina, Jan Adam (psán též Kalina), skladatel, narozen 13. 12. 1724, Cítoliby (Louny), zemřel 5. 1. 1773, tamtéž.
 
Byl synem kantora Marti­na Antonína Galliny. Nazýván musicae director a aulae praefectus. Hudebník ve službách hraběte Pachty (od 1744), stýkal se s pražským varhaníkem Seg­rem. V Národním muzeu dochováno jeho pět symfonií raně klasicistního rázu (z archivu hraběte Jana Josefa Pachty), Aria in Dis a patrně také anonymní Aria in C z cítolibského kůru.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 15.2.2006