Český hudební slovník osob a institucí

Pražské operní sdružení

Charakteristika: amatérský operní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 31.8.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1939

Pražské operní sdružení, zahájení činnosti září 1927, Praha, ukončení činnosti 1939, Praha.

 

Založení Pražského operního sdružení předcházelo uvedení komické opery Karla Bendla Starý ženich 14. prosince 1926 v Národním domě v Praze na Vinohradech, jehož pořadatelem byl Dámský odbor Ústřední matice školské. Představení nastudoval Václav Vlk, režii měl František Malý. Václav Vlk se posléze stal organizačním vedoucím, dramaturgem a kapelníkem souboru oficiálně založeného v září 1927, ve funkci tajemníka působil barytonista Karel Vávrovský (vl. jm. Kolenatý). Mezi prvními členy Pražského operního sdružení jsou uváděni klavíristka Jarka Podhorská (ve funkci korepetitorky i účinkující na jevišti), sopranistka Marie Malá, altistka Helena Menzlová, tenorista Otakar Klier, sbormistr Miroslav Esop. Soubor měl značné ambice, o čemž svědčí vyhledávání nových sólistů ve všech hlasových oborech inzerovaná denním tiskem. Už roku 1927 nastudoval jako zájezdové představení Smetanovu Hubičku, později Prodanou nevěstuŠkroupova Dráteníka, V studni Viléma Blodka apod.

Pražské operní sdružení přispívalo ke kulturním programům v rámci Dělnické akademie a dalších osvětových spolků, mimo Prahu ve spolupráci s místními ochotnickými orchestry a dalšími umělci. Jako druhý kapelník působil krátce Dalibor Cyril Vačkář. V období světové hospodářské krize se spolek, který neměl vlastní působiště, potýkal s finančními problémy a po odchodu Vlka a Vávrovského také s potížemi personálními a organizačními. Ač ještě roku 1934 uvedl v Lidové opeře Urania jako spolkové představení Smetanova Dalibora, víceméně stagnoval. Formálně ukončil činnost roku 1939.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Pražské spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895–1990. (Documenta Pragensia Monographia Vol. 6, Praha 1998, s. 275).

 

II. Ostatní

Národní politika, 4. 12. 1926, s. 11 (Bendl, Starý ženich).

Český deník, 13. 9. 1927, s. 5 (zpráva o založení souboru).

Národní listy, 13. 9. 1927, s. 4 (zpráva o založení souboru a nábor).

Věstník hlavního města Prahy 1929 (2. 12.), s. 1196.

Národní politika, 6. 4. 1934, s. 8 (Smetana, Dalibor).

Archiválie:

Registrace spolku Archiv hlavního města Prahy (spolkový katastr XII/315).

 

Vlasta Reittererová


Datum poslední změny: 5.12.2018