Český hudební slovník osob a institucí

Teige, Karel 2)

Charakteristika: Matematik a fyzikální teoretik

Datum narození/zahájení aktivity: 8.4.1891

Teige, Karel, matematik a fyzikální teoretik, narozen 8. 4. 1891, Praha, zemřel 1965, místo úmrtí nezjištěno.

 

Pocházel z hudební rodiny, jeho otec Karel Teige byl významným hudebním organizátorem a spisovatelem. Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze studoval matematiku a fyziku na Univerzitě Karlově v Praze, doktorský titul získal v roce 1915.

Po ukončení studií byl nejprve asistentem fyzika Františka Závišky, v roce 1920 se habilitoval na Univerzitě Karlově i na Českém vysokém učení technickém. V roce 1922 byl jmenován profesorem. Pro hudební vědu stojí za zmínku jeho práce z hudební akustiky.


Dílo:

Dílo literární

Samostatně vydané publikace (výběr)

A contribution towards the theory of partial pressures of vapours over the mixture of two fluids (Praha 1926).

Elektroakustika (Praha 1932).

Fyzika krátkých elektromagnetických vln (Praha 1933).

 

Studie, stati a analýzy (výběr)

Pokus o novou teorii konsonance a disonance (Naše doba 43, 1936, s. 70–73).

Šíření zvukových vln v kapilární trubici (Rozpravy 2. třídy Československé akademie 50, 1940, č. 15).

Pokus o novou teorii slyšení (Věstník ČAVU 61, 1952, č. 4, s. 75–90).

 

Články (výběr)

Barva hudby v rozhlase (Radiojournal 11, 1933, č. 30, s. 13–14).

Hudební nástroje se stanoviska fyzikálního (Svět mluví 4, 1935, č. 6 ad.).

Literatura:

ČSHS (heslo Václava Hanna Jarky).

 

Jan Pirner


Datum poslední změny: 23.2.2012