Český hudební slovník osob a institucí

Korbař, Leopold

Charakteristika: Skladatel, aranžér, klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 7.6.1917
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.9.1990

Korbař, Leopold, skladatel, aranžér a klavírista, narozen 7. 6. 1917, Vídeň, zemřel  2. 9. 1990, Praha.
 
Hudební nadání zdědil patrně po svém strýci, vídeňském skladateli oper a filmové hudby Robertu Stolzovi. Od roku 1921 žil v Československu, po maturitě na reálném gymnáziu v Praze (1936) studoval soukromě hru na klavír a hudební teorii a kompozici u Jaroslava Řídkého (1949–53) a v letech 1937–39 práva na Karlově univerzitě v Praze (studium pro uzavření vysokých škol nacisty nedokončil), státní zkoušku z hudby vykonal roku 1952. V letech 1939–43 byl pianistou v Orchestru Karla Vlacha, 1944–45 byl z rasových důvodů uvězněn gestapem. Po roce 1945 působil jako klavírista v několika souborech (mimo jiné v orchestru Ferdinanda Gottwalda v hotelu Alcron, 1951–62). Jako odpovědný redaktor zábavné hudby ve vydavatelství Panton pracoval v letech 1964–77.
 
Je autorem mnoha skladeb, jež náležejí do oblasti tzv. vyššího populáru (Valse triste a další), dále skladeb instruktivních (Taneční hodiny), pro dechové orchestry a zejména swingových tanečních písní, z nichž některé jsou pokládány za české evergreeny (Dárek na památku, Hm, hm, ach, ty jsi úžasná, Je na západ cesta dlouhá, Vystavím zeď kolem tebe, Kryté vozy, Téměř léto, Na shledanou, Poznáte lehce náš rytmus a další; píseň Hm, hm! Ach, ty jsi úžasná byla populární v celé tehdy okupované Evropě). V roli pianisty se uplatnil ve filmu režiséra Zdeňka Giny Hašlera Okénko do nebe (1940). Při komponování tanečních písní spolupracoval zejména s textařem Jaroslavem Moravcem, jeho písně interpretovali Rudolf Antonín Dvorský, Josef Zíma, Yvetta Simonová, v nových úpravách mimo jiné i Ivan Mládek (Kráva v mlékárně). Od počátku šedesátých let se hodně věnoval i tvorbě trampských písní (mimořádně úspěšná byla píseň Je na západ cesta dlouhá, dále Kde lišky dávají dobrou noc a jiné). Psal i drobné přednesové skladby (šest skladeb pro klavír Škola v přírodě). Některé jeho skladby vyšly v nakladatelství R. A. Dvorského, v někdejším SNKLHU a ve vydavatelství Panton. Úspěchů dosáhl jako účastník písničkových soutěží (Hledáme písničku pro všední den, Písničky na zítra, Kdo, s kým, o čem, pro koho, Písničky pro Hvězdu). Jeho tvorba byla oceněna vyznamenáním Za vynikající práci. Pro Korbařovy skladby je charakteristická zpěvná lyrická melodika, uplatňovaná ve swingovém stylu (Dárek na památku, Zlatý déšť).

Dílo:

Dílo hudební (výběr)

Je na západ cesta dlouhá (1939);
Denně vzpomínám (1940);
Vlající šátek (1940);
Pláče nebe nade mnou (1941);
Hm, hm! Ach, ty jsi  úžasná (1941);
Poznáte lehce náš rytmus (1941);
Vystavím zeď kolem tebe (1941);
Zítra poprvé (1942);
Povídali, že mu hráli (1946);
Dárek na památku (1948);
Na shledanou (1952);
Maruška (polka, 1953);
Zlatý déšť (1953);
Výletní den (1957);
S  láskou je celý svět krásný (1959);
Kde lišky dávají dobrou noc (1963);
Pod širák (1969);
Osm bílých mustangů (1975);
Valse triste (1979);
Habanera (1980);
Téměř léto (1982).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).
Čeští skladatelé současnosti (Praha 1985).
EJ.
 
II. Ostatní
Hudba pro radost 1958, č. 1; 1962, č. 5–6; 1967, č. 5–7.
Dorůžka, Lubomír, Poledňák, Ivan: Československý jazz (Praha 1967).
Kotek, Josef: Kronika české synkopy 2 (Praha 1990).
red.: Leopold Korbař je jedním... (Melodie 15, 1977, č. 8, s. 234).
Jazz a taneční hudba (sborník, Praha 1960, s. 22).
Štědrý, Ivan: Za Leopoldem Korbařem 7. 6. 1917 – 2. 9. 1990. (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 11, s. 498–499).
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 12.5.2009