Český hudební slovník osob a institucí

Strejček, Tomáš

Charakteristika: Skladatel


Strejček, Tomáš, skladatel, 1. polovina 18. století.

Bližší data nejsou známa. Jeho dvě chrámové skladby dochovány v kostele sv. Víta v Českém Krumlově (opis datován 1737).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Cyril 61, 1935, 87.

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006