Český hudební slovník osob a institucí

Kaláb, Jan

Charakteristika: Klavírista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 3.8.1908
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.7.1979

Kaláb, Jan, klavírista a skladatel, narozen 3. 8. 1908, Olomouc, zemřel 1. 7. 1979, Praha.

 

Hudbu studoval nejprve u Rudolfa Golda v rodné Olomouci. Po maturitě na olomoucké reálce studoval v letech 1926–27 hru na klavír na mistrovské škole pražské konzervatoře u Adolfa Mikeše, pro jehož nemoc však studium nemohl dokončit. Ve vzdělávání pokračoval v letech 1927–29 v Berlíně, kde současně vystupoval jako klavírní doprovazeč. Poté působil v Nizozemsku, Belgii a Velké Británii. Od roku 1932 žil trvale v Československu. Nejprve působil Olomouci a Moravské Ostravě jako klavírní doprovazeč i sólista, od roku 1935 vystupoval také s Ervínem Schulhoffem v klavírním duu, na jehož koncertech zaznívaly skladby z oblasti hudby vážné (Max Reger: Variace a fuga na thema Ludwiga van Beethovena op. 86, Lord Berners: Valses bourgeoises, Alexandr Moyzes: Jazzová sonáta op. 14) i jazzové a taneční. Duo provádělo také vlastní Kalábovy skladby (Kaleidoskop Chopinových etud, Erotique-waltz). V roce 1939 přesídlili oba členové dua do Prahy. Za nacistické okupace vytvořil Schulhoff pro rozhlas pod Kalábovým jménem úpravy lidových písní (Valašské národní písně a tance pro sólový zpěv a smíšený sbor s doprovodem orchestru WV 129, Hanácké národní písně a tance pro mezzosoprán, baryton, smíšený sbor a orchestr WV 130) a orchestrální úpravy Kramářova Smyčcového kvartetu op. 95 WV 131, Jirákovy Malé suity op. 12 WV 134, Malátova Jeníka a Andulky WV 135. Po příchodu do Prahy Kaláb zahájil studium skladby na mistrovské škole pražské konzervatoře u Jaroslava Křičky, které absolvoval v roce 1941 Variacemi pro orchestr (premiéra 27. 6. 1941 v rozhlase). Po Schulhoffově zatčení vytvořil Kaláb v roce 1941 spolu s předchozím Schulhoffovým spoluhráčem Oldřichem Letfusem Pražské klavírní duo s podobně orientovanou dramaturgií. Duo také pravidelně doprovázelo šansoniérku Mílu Spazierovou-Hezkou. Kaláb často zajišťoval doprovod rozhlasového vysílání jako sólista, v duu s Oldřichem Letfusem nebo jako člen Leftusovy rytmické skupiny, hudbu pro rozhlas také komponoval a dirigoval. Kalábova skladatelská tvorba zasahovala do širokého spektra hudebních stylů a žánrů. Od třicátých let komponoval operety a muzikály (Let do stratosféry, Vzducholoď lásky, Vlak do ráje, Pařížský bohém, Hašek a tajný Vinca, Valašská píseň, Božská komedie a další), napsal řadu scénických hudeb (Jan Makarius: Strašidýlko, Ostrov stříbrných holubic, Johann Nepomuk Nestroy: Veselý trojlístek aneb Lumpacivagabundus atd.), některé společně s Oldřichem Letfusem (Marie Tesařová – Alfréd Radok: Stalo se v dešti), spolu s Oldřichem Letfusem a Jiřím Šustem spolupracoval na hudbě k filmu Bořivoje Zemana Nevíte o bytě? z roku 1947. Dále je autorem tanečních skladeb, populárních písní a děl z oblasti vážné hudby (klavírní sonáty, smyčcový kvartet, orchestrální variace).


Dílo:

Dílo literární:

 

Jan Kaláb (in: Stará, Věra (ed.): Ervín Schulhoff. Vzpomínky, studie a dokumenty, Praha 1958, s. 40–43).

Literatura:

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

Běhal, Rostislav: Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu (Praha 1992).

 

II. Ostatní

Dorůžka, Lubomír – Poledňák, Ivan: Československý jazz. Minulost a přítomnost (Praha 1967, s. 24, 215).

Úmrtí (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 9, s. 395).

 

Vlastimil Tichý


Datum poslední změny: 11.11.2011