Český hudební slovník osob a institucí

Trávníček, Jiří 1)

Charakteristika: houslista, hudební pedagog, umělecký vedoucí a zakladatel Janáčkova kvarteta

Datum narození/zahájení aktivity: 10.12.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.6.1973

Trávníček, Jiří, houslista, hudební pedagog, umělecký vedoucí a zakladatel Janáčkova kvarteta, narozen 10. 12. 1925, Vlaštovičky (okres Opava), zemřel 16. 6. 1973, Brno.

 

Hře na housle se učil u svého otce a v městské hudební škole v Orlové. Studoval na reálném gymnáziu v Přerově (maturita 1944) a souběžně hru na housle v přerovské hudební škole ve třídě Josefa Berana. Stal se členem amatérského orchestru Hudebního sdružení Lipník a zdejšího smyčcového kvarteta. Ve hře na housle pokračoval na brněnské konzervatoři pod vedením Josefa Jedličky (1945–48) a na JAMU pod vedením Františka Kudláčka (1948–52). JAMU absolvoval Houslovým koncertem D dur Petra Iljiče Čajkovského. Na druhém absolventském koncertu přednesl během jednoho večera tři houslové koncerty (Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven a Felix Mendelssohn-Bartholdy). V době studia na JAMU působil v soboru Collegium musicum. S Karlem Krafkou založil na půdě konzervatoře smyčcové kvarteto (1947, později Janáčkovo kvarteto), ve kterém působil jako primárius. S Janáčkovým kvartetem koncertoval v mnoha státech po celém světě, natočil řadu gramofonových desek a získal významná ocenění. Působil jako koncertní mistr v Symfonickém orchestru kraje brněnského. Spolupracoval s klavíristy Zdeňkem Duchoslavem, Samuelem Kovářem, Janem Ermlem, Emilou Vévodovou-Tomáškovou, cembalistkou Alenou Veselou, dirigenty Jiřím Waldhansem, Zbyňkem Mrkosem, Václavem Smetáčkem, Václavem Neumannem, Karlem Šejnou, Otakarem Trhlíkem, Jiřím Pinkasem, dále se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, Státní filharmonií Brno, Slovenskou filharmonií, Ostravským symfonickým orchestrem a Moravskou filharmonií Olomouc. Uskutečnil premiéry houslových koncertů Gustava Křivinky a Karla Horkého a vytvořil řadu nahrávek pro brněnský rozhlas. Pedagogicky působil na brněnské konzervatoři (1957–59) a na JAMU (externí pedagog, 1961 odborný asistent, 1969 docent). Mezi jeho žáky patřili Lubomír Čermák, Vítězslav Kuzník, Vladimír Kovář a další. Vyučoval na letních Mezinárodních interpretačních kurzech JAMU Janáček – Martinů (komorní hra, hra na housle, 1967–72), na kurzech komorní hry ve Freiburgu (Německo) a Breukelenu (Nizozemí). Obdržel Cenu osvobození města Brna, Janáčkovu medaili (1962) a Krajskou cenu Leoše Janáčka (1968). Hrál na housle z dílny Antonia Stradivariho (1695).


Diskografie:

(výběr)

Benjamin Britten: Fantazie-kvartet op. 2 pro hoboj, housle, violu a violoncello (Supraphon 1967) - Vítězslav Hanus, hoboj; Jiří Kratochvíl, viola; Karel Krafka, violoncello;

Aram Chačaturjan: Maškaráda (Supraphon 1972) – Státní filharmonie Brno, Jiří Bělohlávek;

Jiří Trávníček, houslový virtuos a primárius Janáčkova kvarteta (Supraphon, 1976);

Jiří Matys: Suita pro violu a basklarinet (Panotn 1978) – Josef Horák, basklarinet;

Jiří Matys: Duo pro housle a violu op. 39 (Supraphon 1980) – Jiří Kratochvíl, viola;

Řada nahrávek Janáčkova kvarteta.

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

MEH.

Kozák, Jan: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).

Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie (Praha 1984–97).

Tomeš, Josef – Léblová, Alena: Československý biografický slovník (Praha 1992).

Tomeš, Josef: Český biografický slovník XX. století (Praha 1999).


II. Ostatní

Mlejnek, Karel: Smetanovci, Janáčkovci, Vlachovci (Praha 1962, s. 49–96).

Vratislavský, Jan: Janáčkovo kvarteto (Praha 1975).

Sehnal, Jiří – Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Brno 2001).

Slávik, Martin: Jiří Trávníček – houslista, primárius, pedagog (Brno 2007).

Janáčkovo kvarteto: Brožura k 60. výročí (Brno 2007).

Sýkora, Adolf: Z mého života v Janáčkově kvartetu (Brno 2007).

http://hudebnirozhledy.scena.cz

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2546

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 11.2.2016