Český hudební slovník osob a institucí

Pivodová, Marie

Charakteristika: Učitelka zpěvu a sopranistka

Datum narození/zahájení aktivity: 29.12.1862
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.7.1940

Pivodová, Marie, učitelka zpěvu a sopranistka, narozena 29. 12. 1862, Zábřeh na Moravě, zemřela 8. 7. 1940, Praha.
 
Dcera Kašpara Pivody. Zpěvu se učila u svého strýce Františka Pivody, vynikla jako koloraturní pěvkyně u opery v Poznani, Saské Kamenici, Rize a Cáchách, v letech 1894–98 u Národního divadla. Po strýcově smrti převzala Pivodovu pěveckou školu (1898) a vedla ji až do své smrti.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.2.2006