Český hudební slovník osob a institucí

Veselka, Josef

Charakteristika: sbormistr, hudební pedagog, hudební kritik a hudební teoretik

Datum narození/zahájení aktivity: 7.3.1910
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.10.1992

Veselka, Josef, sbormistr, hudební pedagog, hudební kritik a hudební teoretik, narozen 7. 3. 1910, Nové Město na Moravě, zemřel 22. 10. 1992, Praha.

 

Po první světové válce se s rodinou přestěhoval do Kroměříže, kde studoval na klasickém gymnáziu (1921–28), ale v septimě byl vyloučen pro nekázeň a neplnění úkolů (nepovolené provozování hudby). Zapojoval se do činnosti studentské kapely. Maturoval na reálném gymnáziu (1928–29). Na univerzitě v Brně studoval filosofii, filologii (1929–35) a navštěvoval přednášky Vladimíra Helferta a Václava Kaprála. Byl členem studentského orchestru a fundatistou u sv. Mořice v Kroměříži, kde získal základy sborové praxe. Poté docházel do sbormistrovské školy Viléma Steinmana (1931–32), ve které se stal po řadovém členství zástupcem sbormistra pěveckého sboru OPUS (1930–39). Tato pozice zásadně ovlivnila jeho další profesní vývoj.
Od roku 1931 vedl na Sušilových kolejích Pěvecké sdružení katolických akademiků Moravan (později Akademické pěvecké sdružení Moravan Brno), které řídil až do své smrti. První koncert absolvoval s Moravanem v Brně 15. března 1934 (Besední dům, 40 členů). Se sborem uskutečnil zahraniční zájezdy do Lublaně (1938), Vídně, Itálie, Bulharska, Polska, Německa, Francie, Belgie a Holandska. Po ukončení studia na vysoké škole vyučoval na brněnském klasickém gymnáziu (1935–38) a po dvou letech nastoupil do prezenční vojenské služby. V roce 1939 se oženil s Annou Studenou. Od ledna 1940 do června 1941 vedl Brněnské pěvecké sdružení Foerster. Realizoval rozhlasové koncerty staré hudby se Sdružením přátel pro starou hudbu ustanoveným při Filharmonickém sboru Besedy brněnské (1940–42, 1945). S tímto sborem se podílel na přípravách prvního festivalu barokní hudby na jaře 1942.
Po druhé světové válce obnovil činnost s Moravanem. První koncert řídil 17. listopadu 1945. V letech 1946–50 pedagogicky působil jako lektor na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a rozšířil si aprobaci o hudební výchovu pro gymnázia (říjen 1949). Od roku 1949 vyučoval na gymnáziu v Ivančicích a od roku 1952 intonaci a sborový zpěv na brněnské konzervatoři. Zároveň vedl přednášky řízení sboru na JAMU (1952–75), na které se habilitoval pro obor uměleckého sborového zpěvu. Jeho studenti museli aktivně hospitovat na zkouškách Moravanu.
Roku 1959 se stal uměleckým poradcem Českého pěveckého sboru (později Pražský filharmonický sbor) a v srpnu téhož roku hlavním sbormistrem (do 1981). Současně vyučoval na AMU (do 1981), kde byl jmenován profesorem pro obor řízení sboru. V roce 1957 zasedal v porotě mezinárodní sborové soutěže v Moskvě, přijal členství v předsednictvu Ústředního domu lidové tvořivosti v Praze a předsedal porotám sborových soutěží ROH a Soutěže tvořivosti mládeže. Dále řídil Moravan, jeho asistentem se stal jeho žák Jan Řezníček. S českým pěveckým sborem absolvoval první zahraniční zájezd do Itálie (1960), díky kterému se mohl v příštích letech podílet na organizaci festivalu Sagra Musicale Umbra (Perugia). Od roku 1977 vedl italský pěvecký sbor Santa Cecilia (Řím). V roce 1981 se vzdal sbormistrovství v Českém pěveckém sboru a ukončil aktivní kariéru. Poslední koncert s Moravanem uskutečnil při příležitosti svých osmdesátých narozenin.
Uskutečnil mnoho přednášek a psal hudební kritiky do Lidových listů (1932–33), Dne (od 1935), Národní obrody (1945–48), Lidové obrody (1948–52) a Lidové demokracie. Byl redaktorem Moravské edice olomouckého nakladatelství Velehrad. Jako sbormistr se zaměřil na českou tvorbu (Leoš Janáček, Pavel Křížkovský, Bedřich Smetana a Josef Bohuslav Foerster), klasickou polyfonii, kantátovou a oratorní tvorbu a úpravy lidových písní. Realizoval přes 1400 celovečerních koncertů (třetinu sám řídil), natočil přes 150 snímků na gramofonových deskách, spolupracoval s 36 českými a 97 zahraničními dirigenty. Jako pedagog vychoval řadu vynikajících sbormistrů, například Josefa Pančíka a Lubomíra Mátla. Okrajově se věnoval skladbě, především sborových skladeb. Roku 1992 obdržel čestný doktorát na Masarykově univerzitě v Brně za celoživotní pedagogickou a uměleckou práci.


Dílo:

Dílo literární (výběr)

 

Janáčkova Maryčka Magdónova (Hudební rozhledy 7, 1954, s. 634).
Na okraj nové tvorby brněnských skladatelů (Hudební rozhledy 10, 1957, s. 381).
Zpěv národů na moskevském festivalu (Hudební rozhledy 10, 1957, s. 801).
Slavnosti sborového zpěvu (Hudební rozhledy 11, 1958, s. 377).
Základy interpretace klasické polyfonie (rkp., 1958).
Slohové základy janáčkovské sborové reprodukce (in: Janáček, Leoš: Sborník statí a studií, Praha 1959, s. 115–134).
Výchova mladého sbormistra (in: Sborník JAMU I., Brno 1959).
Dvacet let uměleckého rozvoje Moravana (Akademické pěvecké sdružení Moravan k 20. výročí své obnovené činnosti 1945–1965, Brno1966, s. 5).

Diskografie:

Akademické pěvecké sdružení Moravan
Blažek: Prosba; Janáček: Což ta naše bříza (Supraphon 1945);
Axman: Otci; Nebuška: Píseň velkého pátku (Supraphon 1947);
Janáček: Glagolská mše (Supraphon 1952, 2002) – Vachův sbor moravských učitelek, Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, Břetislav Bakala;
Akademické pěvecké sdružení Moravan (Supraphon 1952);
Kálik: Hudba (Supraphon 1953);
Dynamika – průvodní slovo (Supraphon 1954);
Staré duchovní sbory (Supraphon 1963);
Janáček: Čtvero mužských sborů moravských (Supraphon 1956);
Janáček: Což ta naše bříza, Vínek (Supraphon 1956);
Janáček: Rozloučení, Čtveřice mužských sborů (Supraphon 1956);
Křížkovský: Mužské sbory (Supraphon 1958);
Janáček: Vínek stonulý, Čtveřice mužských sborů, Láska opravdivá (Supraphon 1958);
Janáček: Potulný šílenec, Kašpar Rucký (Supraphon 1960);
Suchoň: Mužské sbory (Supraphon 1960);
Vybrané poslechové skladby pro hudební výchovu v 8. ročníku (Supraphon 1961);
Suchoň, Janáček, Foerster, Křížkovský, Smetana, Dvořák: Sbory (Supraphon 1961);
Portrét Eugena Suchoně (Supraphon 1962);
Úpravy a stylisace lidové písně – Klubová deska č. 36 (Supraphon 1962);
Křížkovský: Utonulá; Smetana: Píseň na moři (Supraphon 1963);
Vybrané poslechové skladby pro 6. ročník ZDŠ (Supraphon 1963);
Staré duchovní sbory (Supraphon 1963);
Foerster, Hegar, Janáček, Ernesaks: Sbory (Supraphon 1963);
Eben, Chlubna, Podešva, Hurník, Kálik: Sbory (Supraphon 1964) – Český pěvecký sbor;
Ze sborové tvorby Vítězslava Nováka (Supraphon 1963);
Pocta Moravana Leoši Janáčkovi (Český rozhlas Brno 1999).

 

Český pěvecký sbor (Pražský filharmonický sbor)
Sbory Josefa Bohuslava Foerstra (Supraphon 1960);
Seidel: Vzkaz živým (Supraphon 1960); Česká filharmonie, Karel Šejna;
Eben: Láska a smrt (Supraphon 1961);
Vybrané české a slovenské masové písně ve vzorové interpretaci (Supraphon 1961);
Z tvorby Bohuslava Martinů (Supraphon 1961);
Vokální formy a žánry (Supraphon 1961);
Kálik: Smíšené sbory (Supraphon 1962) – Český pěvecký sbor;
Kryštof Harant: Missa quinis vocibus (Supraphon 1961, 1964);
Dvořák: Stabat Mater (Supraphon 1962, 2004) – Česká filharmonie, Václav Smetáček;
Středně obtížné sbory bez doprovodu (Supraphon 1962);
Nejstarší památky české hudby (Supraphon 1962, 1964);
Jeremiáš: Píseň o rodné zemi (Supraphon 1962); Česká filharmonie, Alois Klíma;
Nacvičujeme se sborem (Supraphon 1962);
Orff: Carmina burana (Supraphon 1962) – Kühnův dětský sbor, Markéta Kühnová; Česká filharmonie, Václav Smetáček;
Dvořák: Svatební košile (Supraphon 1962) – Česká filharmonie, Jaroslav Krombholc;
Pauer: Žvanivý Slimejš. Opera pro malé i velké děti (Supraphon 1962) – Česká filharmonie, Bohumír Liška;
Dvořák: Svatební košile; Novák: Bouře (Supraphon 1962, 2001) – Česká filharmonie, Jaroslav Krombholc;
Prokofjev: Alexandr Něvský (Supraphon 1963, 1992) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Fils: Missa solemnis pastoralis (Supraphon 1963) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;
Brixi: Missa pastoralis (Supraphon 1963) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK;
Zpívá Český pěvecký sbor (Supraphon 1963) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Milan Munclinger;
Nabucco, Boris Godunov, Fidelio, Čarostřelec, Lohengrin, Tannhäuser (Supraphon 1963, 1991) – Orchestr Národního divadla v Praze, Václav Smetáček;
Eben: Sloky lásky (Supraphon 1963);
Cherubini: Rekviem (Supraphon 1963, 1964,1999) – Česká filharmonie, Igor Markevič;
Vybrané poslechové skladby pro 8. třídu ZDŠ (Supraphon 1964);
Beethoven: Symfonie č. 9, Coriolan, Egmont (Supraphon 1964, 1978) – Česká filharmonie, Paul Klecki;
Nejstarší české vícehlasy II. (Supraphon 1964);
Dvořák: Svatá Ludmila (Supraphon 1964, 1994) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Václav Smetáček;
Debussy: Moře, Nokturna (Supraphon 1964, 1982, 1999) – Česká filharmonie, Jean Fournet;
Sbory Boleslava Vomáčky (Supraphon 1964) – Akademické pěvecké sdružení Moravan;
Palestrina: Missa papae marcelli, Moteta (Supraphon 1964);
Janáček: Glagolská mše (Supraphon 1964, 1993) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Stravinskij: Svatba, Příběh vojáka (Supraphon 1964) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Koželuh, Mysliveček: Notturna a Parthie (Supraphon 1964, 1965) – Komorní harmonie, Libor Pešek;
Ravel: Dafnis a Chloé, La valse, Bolero, Alborada del gracioso (Supraphon 1965, 1982) – Česká filharmonie, Serge Baudo;
Michna: Magnificat, Missa Sancti Wenceslai (Supraphon 1965, 1966) – Musici Pragenses;
Orff: Catuli carmina (Supraphon 1965) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Václav Smetáček;
Sommer: Vokální symfonie (Supraphon 1965, 2000) – Česká filharmonie, Václav Neumann;
Franck: Psyché (Supraphon 1965) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Jean Fournet;
Úryvky z desek Supraphon, vyznamenaných mezinárodními gramofonovými cenami (Supraphon 1965);
Kapitoly z dějepisu pro ZDŠ (Supraphon 1966);
Scény z oper Christopha Willibalda Glucka (Supraphon 1966) – Orchestr Národního divadla v Praze, Peter Maag;
Z tvorby Leoše Janáčka (Supraphon 1966);
Britten: Chvála koled; Honegger: Vánoční kantáta (Supraphon 1966) – Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Serge Baudo;
Ryba: Česká mše vánoční (Supraphon 1966, 1979, 1955, 2002; DVD, Česká televize 2007) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Václav Smetáček;
Sborové scény ze světových oper II. (Supraphon 1966);
Martinů: Izaiášovo proroctví; Stravinskij: Žalmová symfonie (Supraphon 1966) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Stravinskij: Oidipus Rex (Supraphon 1966) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Bach: Moteta (Supraphon 1967);
Bach: Koncert pro housle a orchestr, Kantáta č. 60 (Supraphon 1967) – Musici Pragenses;
Černohorský: Varhanní skladby, Vokální dílo (Supraphon 1967) – Pražští komorní sólisté;
Dějiny hudby v příkladech – Hudba barokní III. (Supraphon 1967);
Gounod: Missa solemnis (Supraphon 1967) – Česká filharmonie, Igor Markevič;
Schönberg: Ten, který přežil Varšavu (Supraphon 1967) – Česká filharmonie, Václav Neumann;
Stravinskij: Mše, Kantáta (Supraphon 1967) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Národní umělec Karel Ančerl (Supraphon 1968);
Brahms: Variace na Haydnovo téma, Rapsódie, Pohřební zpěv (Supraphon 1968) – Česká filharmonie, Zdeněk Mácal;
Benda: Vesnický trh (Supraphon 1968, 2003) – Pražský komorní orchestr, Hans von Benda;
Verdi: Trubadúr (Supraphon 1968, výběr scén – 1970) – Pražský komorní orchestr, Ino Savini;
Sbory z oper pro Holandsko (Supraphon 1968);
Martinů: Mikeš z hor, Legenda z dýmu bramborové nati (Supraphon 1968);
Martinů: Romance z pampelišek, Otvírání studánek (Supraphon 1968) – Kühnův dětský sbor, Markéta Kühnová;
Mozart: Don Giovanni (Supraphon 1968, 1991) – Orchestr Národního divadla v Praze, Karl Böhm;
Gratulační deska p. f. 1969 (Supraphon 1969);
Donizetti: Nápoj lásky (Supraphon 1969) – Pražský komorní orchestr, Ino Savini;
Pergolesi: Stabat mater (Supraphon 1969, 1981) – Pražský komorní orchestr, Massimo Bruni;
Dějiny hudby v příkladech (Supraphon 1970);
25 let české a slovenské hudební tvorby 1945–1970 (Supraphon 1970);
Portrét Ladislava Vycpálka (Supraphon 1970);
Orff: Trionfo di Afrodite (Supraphon 1970) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Václav Smetáček;
Dějiny hudby v příkladech – Romantismus V. (Supraphon 1971);
Dvořák: Mše D dur (Supraphon 1971) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Václav Smetáček;
Dějiny hudby v příkladech – VI. Hudba novodobá (Supraphon 1971);
Poslechové skladby pro školy (Supraphon 1971);
Hudba na zámku v Kroměříži (Supraphon 1971);
Praho, na shledanou (Supraphon 1971);
Pauer: Volám vás, lidé! (Supraphon 1971) – Česká filharmonie, Jiří Bělohlávek;
Dvořák: Te Deum, Žalm, Biblické písně (Supraphon 1971) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Václav Smetáček;
Rossini: Lazebník sevillský (Supraphon 1971) – Pražský komorní orchestr, Giacomo Zani;
Ivo Žídek (Supraphon 1972);
Mysliveček: Abrahám a Izák (Supraphon 1972) – Pražský komorní orchestr, Peter Maag;
Borodin: Polovecké tance, Symfonie č. 2 (Supraphon 1972, 1981) – Česká filharmonie, Václav Smetáček;
Smetana: Sborová tvorba (Supraphon 1972);
Výběr pořadů Československého rozhlasu pro MŠ (Supraphon 1973);
Mahler: Žalobná píseň (Supraphon 1973) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Herbert Ahlendorf;
Hudba na zámku v Roudnici (Supraphon 1973);
Vybrané poslechové skladby pro 6. a 7. ročník ZDŠ (Supraphon 1974);
Vybrané poslechové skladby pro 8. a 9. ročník ZDŠ (Supraphon 1974);
Sbory Leoše Janáčka z mládí (Panton 1974);
Smetana, Foerster, Dvořák: České kantáty (Supraphon 1974) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Zdeněk Košler;
Donizetti: Lucie z Lammermooru (Supraphon 1974) – Pražský komorní orchestr, Ottavio Ziino;
Honegger: Pacific 231, Letní pastorale, Zpěv radosti, Vánoční kantáta (Supraphon 1974, 1985) – Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Serge Baudo;
Orff: Carmina Burana, Catulli carmina, Trionfo di Afrodite (Supraphon 1974, 1991) – Kühnův dětský sbor, Markéta Kühnová; Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Václav Smetáček;
Rok české hudby (Panton 1974);
Do slavných dnů (Supraphon 1975);
Janáček: Kašpar Rucký, Hradčanské písničky, Vlčí stopa, Říkadla (Supraphon 1975, 1997) – členové České filharmonie;
Orff: Sborové skladby (Supraphon 1975);
Hudba bojující I. – Skladby na verše Jiřího Wolkra (Supraphon 1975);
Portréty géniů světové hudby I. (Supraphon 1975);
PF 1975 (Supraphon 1975);
Nejkrásnější árie z českých a světových oper (Supraphon 1975);
Ve jménu života, radosti a krásy (Panton 1975);
Janáček: Amarus; Suk: Pod jabloní (Supraphon 1975) – Janáčkova filharmonie Ostrava, Otakar Trhlík;
Honegger: Jana z Arku na hranici (Supraphon 1975, 1988) – Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála; Česká filharmonie, Serge Baudo;
Výběr nahrávek n. p. Supraphon vyznamenaných mezinárodními gramofonovými cenami (Supraphon 1976);
Martinů: Gilgameš (Supraphon 1976, 1994, 2007) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Jiří Bělohlávek;
Úvodní deska kvadrofonní techniky (Supraphon 1976);
Poslechové skladby pro ZDŠ – 6. ročník (Supraphon 1976);
Poslechové skladby pro ZDŠ – 8. ročník (Supraphon 1976);
Portréty géniů světové hudby II. (Supraphon 1976);
Hudba bojující II. (Supraphon 1976);
Palestrina: Canticum canticorum (Supraphon 1976);
Palestrina: Missa, Improperia, Stabat Mater (Supraphon 1976);
Tausinger: Sinfonia Bohemica (Supraphon 1976) – Česká filharmonie, Jiří Bělohlávek;
Člověk člověku. Sbory pro občanské záležitosti – Skladby pro smuteční obřady (Supraphon 1976);
Foerster: Smíšené sbory (Supraphon 1977);
Rachmaninov: Noční bdění (Supraphon 1977);
Janáček: Mužské sbory (Supraphon 1978, 1995);
Lasso: Kajícné žalmy (Supraphon 1978, 1994);
Verdi: Čtyři duchovní skladby (Supraphon 1979) – Česká filharmonie, Gaetano Delogu;
Roussel: Evokace (Supraphon 1979, 1994) – Česká filharmonie, Zdeněk Košler;
Monteverdi: Madrigaly (Supraphon 1979);
Suk: Sbory (Supraphon 1980);
Novák: Sbory (Supraphon 1980);
Janáček: Z mrtvého domu (Supraphon 1980, 1993) – Česká filharmonie, Václav Neumann;
Martinů: Kytice (Panton 1980) – Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála; Česká filharmonie, Libor Pešek;
Berlioz: Romeo a Julie (Supraphon 1980) – Česká filharmonie, Zdeněk Košler;
Martinů: Polní mše (Supraphon 1980) – Česká filharmonie, Václav Neumann;
Janáček: Mša glagolskaja (Supraphon 1980, 1996) – Filharmonie Brno, František Jílek;
Martinů: Romance z pampelišek, Mikeš z hor (Supraphon 1981);
Novák: Bouře, Ranoša (Supraphon 1981) – Česká filharmonie, Zdeněk Košler;
Martinů: Řecké pašije (Supraphon 1981, 1989) – Filharmonie Brno, Charles Mackerras;
Arcadelt, Banchieri, Palestrina, Lasso, Venosa, Marenzio: Italské madrigaly (Supraphon 1981);
Martinů: Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové nati (Supraphon 1981) – Kühnův dětský sbor, Markéta Kühnová;
Vycpálek, Křička: Sbory (Supraphon 1982);
Janáček: Příhody lišky Bystroušky (Supraphon 1982, 1992; Columbia Music Entertainment 2008) – Česká filharmonie, Václav Neumann;
Mahler: Symfonie č. 2 (Supraphon 1982; Cezame-Argile 1993; Columbia Music Entertainment 2005; Nippon Columbia 2006) – Česká filharmonie, Václav Neumann;
Smetana: Prodaná nevěsta (Supraphon 1982, 1990, 2003; Columbia Music Entertainment 2008; výběr z opery – Supraphon 1986, 1989, 1994, 2003) – Česká filharmonie, Zdeněk Košler;
Janáček: Výlety pana Broučka (Supraphon 1982, 1994) – Česká filharmonie, František Jílek;
Géniové světové hudby VIII. (Supraphon 1983);
Mahler: Symfonie č. 3 (Supraphon 1983, 1992) – Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála; Česká filharmonie, Václav Neumann;
Souborné dílo Bedřicha Smetany I. (Supraphon 1983);
Mahler: Symfonie č. 8 (Supraphon 1983, 1988; Columbia Music Entertainment 2007) – Kühnův dětský sbor, Jiří Chvála; Pěvecký sbor Československého rozhlasu, Milan Malý; Česká filharmonie, Václav Neumann;
Scény z italských oper II. (Supraphon 1983);
Beethoven: Symfonie č. 1–9 (Supraphon 1983) – Česká filharmonie, Paul Klecki;
Poslechové skladby pro hudební výchovu v 6. ročníku (Supraphon 1984);
Mahler: Symfonie č. 1–10 (Supraphon 1984, 2006) – Česká filharmonie, Václav Neumann;
Géniové světové hudby IX. (Supraphon 1985);
Géniové světové hudby X. (Supraphon 1985);
Pauer: Madrigaly pro smíšený sbor (Supraphon 1985);
Svatební obřady. Hudba ke společenským událostem (Supraphon 1986);
Orff: Autobiografie vlka (Supraphon 1986) – Česká filharmonie, Václav Smetáček;
Vítání občánků – Hudba k promocím. Hudba ke společenským událostem (Supraphon 1986);
Poslechové skladby pro hudební výchovu ve 3. ročníku ZŠ (Supraphon 1987);
Poslechové skladby pro hudební výchovu ve 4. ročníku ZŠ (Supraphon 1987);
Stravinskij: Petruška, Svatba (Supraphon 1988) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Musorgskij – Borodin (Supraphon 1988) – Česká filharmonie, Václav Smetáček;
Pergolesi: Stabat Mater; Palestrina: Stabat Mater (Supraphon 1988) – Pražský komorní orchestr, Massimo Bruni;
Krásy české hudby 2 (Supraphon 1988);
Pozdravy z Ruska: Glinka, Balakirev, Borodin, Čajkovskij, Rimskij-Korsakov (Supraphon 1988);
Janáček: Glagolská mše, Taras Bulba (Supraphon 1989) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Janáček: Concertino, Capriccio, Říkadla (Supraphon 1990);
Janáček: Glagolská mše; Martinů: Polní mše (Panton 1991) – Česká filharmonie, Václav Neumann;
Beethoven: Symfonie č. 9 se závěrečným sborem (Supraphon 1991) – Česká filharmonie, Paul Klecki;
Poklady české muziky v lyrickém stylu (Supraphon 1991);
Schönberg: Pelleas a Melisanda, Ten, který přežil Varšavu (Supraphon 1991) – Česká filharmonie, Václav Neumann;
Prestige & Progress (Cezame-Argile 1992);
Women Voices (Cezame-Argile 1992);
Stravinskij: Oidipus král, Žalmová symfonie (Supraphon 1992) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Vycpálek: České requiem op. 24, Kantáta op. 16 (Supraphon 1992) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Operní předehry (Supraphon 1993);
Operní výběr (Supraphon 1993);
Stravinskij: Svatba, Mše, Kantáta (Supraphon 1993) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Profil dirigenta (Supraphon 1993) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Palestrina: Missa Papae Marcelli, Missa Hodie Christus Natus Est, Stabat Mater (Supraphon 1994);
Liturgy – Vol. 1 (Supraphon 1994);
Smetana: Scény z oper (Supraphon 1994);
Mozart: Rekviem d moll (Panton 1994) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Václav Smetáček;
Dvořák: Mše D dur, Biblické písně 1–5, Te Deum (Supraphon 1994) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Václav Smetáček;
Beethoven: Symfonie (Cezame-Argile 1994; Supraphon 2011) – Česká filharmonie, Paul Klecki;
Hudba poslední světové války (Supraphon 1995);
Opera Highlights (Supraphon 1995);
Umění poslouchat hudbu (Supraphon 1995, 2004) – Český pěvecký sbor;
Proč bychom se netěšili (Supraphon 1995);
Sbory ze světových oper (Supraphon 1996);
Foerster, Suk: Sbory (Supraphon 1996);
Smetana: Česká píseň, Sbory (Supraphon 1996);
Novák: Bouře (Supraphon 1981, 1996) – Česká filharmonie, Zdeněk Košler;
Stará lidová a duchovní hudba (Supraphon 1997);
Pražské jaro 1997 (Supraphon 1997);
Posloucháme hudbu ve škole – v 7. ročníku (Bianka 1997);
Posloucháme hudbu ve škole – v 9. ročníku (Bianka 1997);
Janáček: Věčné evangelium, Otčenáš, Hospodine, Na Soláni Čarták (Supraphon 1997) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Jiří Pinkas;
Invitation To Waltz (Cezame-Argile 1997);
Dreams and Journeys (Supraphon 1998);
The best of KSČ (Sony Music – Bonton 1998);
Krásné slovo nezanikne – v 7. ročníku (Bianka 1998);
Opera & Choral (KPM Music 1998);
Moravský podzim – Leoš Janáček (Supraphon 1998);
Heroic & Dramatic (Cezame-Argile 1998);
Extravaganza (KPM Music 1998);
Tragedy & Emotion (KPM Music 1998);
Elemental Forces (KPM Music 1998);
The Age Of Elegance (KPM Music 1998);
Childhood & Innocence (KPM Music 1998);
Tranqillity (KPM Music 1998);
Famous Operatic Works (Cezame-Argile 1999);
Ravel: Bolero (Supraphon 1999) – Česká filharmonie, Serge Baudo;
tou správnou nohou (Supraphon 1999);
Hudba pro chvíle smutku – Rekviem (Supraphon 1999);
Hudba pro slavnostní chvíle (Supraphon 1999);
Beethoven: Symfonie č. 7 a 9 (Supraphon 2000) – Česká filharmonie, Paul Klecki;
Best of Smetana (Supraphon 2000, 2008);
Ravel: Bolero, Alborado del gracioso, Dafnis a Chloé, La valse, Má matka husa (Supraphon 2001) – Česká filharmonie, Serge Baudo;
Hudba ke svatebním obřadům (Supraphon 2001);
Bohuslav Martinů (Supraphon 2001);
Leoš Janáček (Supraphon 2002);
Ančerl Gold Edition 7 (Supraphon 2002);
Czech Christmas Mass (Supraphon 2002);
Jean Fournet in Prague (Supraphon 2003);
České klasické hity (Supraphon 2003);
Best of Mozart (Supraphon 2003);
Ančerl Gold Edition 14 (Supraphon 2003);
Ančerl Gold Edition 21 (Supraphon 2003);
Ančerl Gold Edition 32 (Supraphon 2004);
Ančerl Gold Edition 36 (Supraphon 2004);
Tshekkiläisen musiikin juhlaa (RONDO 2004);
Hrdý Budžes (Supraphon 2004);
Mahler: Symfonie (Columbia Music Entertainment 2005; Supraphon 2006);
Beethoven: Symphonies (Columbia Music Entertainment 2005) – Česká filharmonie, Paul Klecki;
The Best of Beethoven (Supraphon 2006);
Budovatelské písně (Supraphon 2007);
Janáček: Glagolitic Mass; Prokofiev: Alexander Nevsky (Nippon Columbia 2008) – Česká filharmonie, Karel Ančerl;
Nejslavnější operní árie (Readers Digest 2008);
Rudí baviči aneb soudruzi ve vlastní šťávě (Supraphon 2009);
Best of Classics (Supraphon 2009);
Czech Opera Highlights (Supraphon 2010);
Poslechové skladby pro hudební výchovu 3. a 4. ročník ZŠ (Supraphon 2011);
Poslechové skladby pro 4. ročník ZŠ (Supraphon 2011);
Bohemian Impressions. Hudba inspirovaná českou krajinou (Supraphon 2011);
Hrdý Budžes & Oněgin byl Rusák (Supraphon 2011);
Český jazyk a komunikace pro střední školy 3. – 4. díl (DIDAKTIS 2012);
Jean Fournet v Praze: César Franck – Claude Debussy – Manuel de Falla (Supraphon 2013) – Česká filharmonie, Jean Fournet.

Literatura:

I. Lexika
Kozák, J.: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).
ČSHS.
MEH.
Janota, Dalibor – Kučera, Jan: Malá encyklopedie české opery (Praha 1999).
Tomeš, Josef a kolektiv: Český biografický slovník XX. století (Praha 1999).
New Grove2.

 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2990

http://aleph.vkol.cz/rego/rg0307.htm

 

II. Ostatní
Almanach: Deset let Akademického pěveckého sdružení Moravan 1945–55 (Brno 1955).
Marušan, František – Telec, Vladimír: Akademické pěvecké sdružení Moravan Josefu Veselkovi k sedmdesátinám (Brno 1980).
Kšicová-Studeníková, Štěpánka: Umělecký přínos Akademického pěveckého sdružení Moravan (Diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 1980).
Kolektiv autorů: Cesta za uměleckou pravdou Akademického pěveckého sdružení Moravan 1931–1981 (Brno 1981).
Jedlička, Miloslav: Prof. Dr. H. c. Josef Veselka (Brno 1995).
Jedlička, Miloslav – Marušan, Václav: Sbormistr Josef Veselka (Svitavy 2000).
Sehnal, Jiří – Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Brno 2001).
Vtípilová, Barbora: Tradice mužských pěveckých sborů na Moravě se zaměřením na Akademický pěvecký sbor Moravan v Brně (Diplomová práce, Konzervatoř Brno, Brno 2004).
Hromková, Veronika: Dramaturgické priority Akademického pěveckého sdružení Moravan (Bakalářská práce, JAMU, Brno 2012).

 

http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/seminar/Policer.htm

http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/703344

 

Archiválie:

Archiv Akademického pěveckého sdružení Moravan Brno
(v držení pěveckého sboru)
Knihy koncertů Akademického pěveckého sdružení Moravan (rkp.).
Knihy kritik Akademického pěveckého sdružení Moravan (rkp.).
Notové materiály.
Ocenění.
Fotografie.

 

Archiv Pražského filharmonického sboru
(v držení pěveckého sboru)
Programy koncertů.
Plakáty koncertů.
Fotografie.
Elektronická databáze koncertů.
Recenze koncertů.

 

Archiv České filharmonie
(v držení orchestru)
Programy koncertů.

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 20.4.2016