Český hudební slovník osob a institucí

Gallus, Jiří

Charakteristika: Skladatel


Gallus, Jiří, skladatel, žil počátkem 17. století.
 
Byl rodákem z Chrudimi, žil v Kulm­bachu (Bavorsko). Složil několik chrámo­vých zpěvů (asi roku 1625), jež se dochovaly v rukopise v Národní knihovně ve Vídni.

Literatura:

Robert Eitner: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts (10 svazků, Leipzig 1900–1904).
PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 15.2.2006