Český hudební slovník osob a institucí

Aust, Alois

Charakteristika: Skladatel a hudebník

Datum narození/zahájení aktivity: 26.9.1889
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.11.1961

Aust, Alois, skladatel a hudebník, narozen 26. 11. 1889, Praha, zemřel 11. 11. 1961, tamtéž.
 
Základy hudebního vzdělání získal v Hudebním ústavu Jana Buška v Praze na Smíchově, poté se vzdělával soukromě. Současně hrál v různých orchestrech a psal příležitostné skladby. Po službě u vojenské hudby v Přemyšlu (1907), kde se učil hře na různé dechové nástroje, hrál v salónních orchestrech a kavárnách na klavír i housle. Za první světové války byl korepetitorem divadla na Vinohradech (za Otakara Ostrčila), pak vedl orchestr v kavárně Rokoko, Pasáž, Metropol, Juliš atd. (1918–28). Klavírista v biografech (Carlton, Bruska, Bajkal). Od zavedení zvukového filmu se věnoval skladbě taneční a pochodové hudby a úpravám pro nakladatelství František Kovařík, Mojmír Urbánek, Česká obec sokolská, E. Rosendorf, Hoffmann, B. Leopold, Zdeněk Vlk, Boháč, Barvitius a další. Celkem cca 300 skladeb a stejný počet úprav. Některé skladby vyšly na deskách, často v rozhlase. Ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v Praze vyšly: Veselá štafeta (1938, kvapík), Selský tanec (1946, furiant), Splněné přání (1949, koncertní valčík), Tanec horalů (1949, intermezzo), Poděbradský trpaslíček (1949, intermezzo), Vokovická mazurka (tamtéž), 4 národní písně (1951), Poslední romance (1955, housle sólo) a jiné.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební rozhledy 14, 1961, s. 970.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006