Český hudební slovník osob a institucí

Brotan, Antonín

Charakteristika: sběratel lidových písní

Datum narození/zahájení aktivity: 12.9.1873
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.4.1949

Brotan, Antonín, sběratel lidových písní, narozen 12. 9. 1873, Žďánice u Kyjova, zemřel 5. 4. 1949, Brno.

 

Studoval na gymnáziu v Brně. Působil jako pomocný učitel na Hukvaldech (1894) a v Mikulčicích (1894/95), po doplnění vzdělání působil na učitelském ústavu v Lužicích, v Hodoníně a nejdéle v Příboře (1904–1933), kde se stal ředitelem městské školy. Soukromě učil hudbu, od roku 1937 vedl pěvecký kroužek penzistů v Brně. Vydal několik úprav lidových písní, např. Valašská poezie vzniklá v Hodoníně roku 1903, Moravské koledy (1904), V Slovácké jizbě (Příbor 1925), dále lidové písně pro zpěv a klavír Z Horňácka a Dolňácka (1940). Lidové písně sbíral převážně na území Valašska a Slezska. Pro Státní ústav pro lidovou píseň sebral 600 písní z Opavy a Hlučínska. Působil v Sokole, napsal píseň Hoj vzhůru, pestrý sokole,která vyšla v Červenkově slovníku v roce 1893 a v Horálkově zpěvníku v roce 1900 v čísle 12.


Literatura:

ČSHS.

 

Mirka Blanárová


Datum poslední změny: 8.3.2017