Český hudební slovník osob a institucí

Bůžek, Jan

Charakteristika: Skladatel, pedagog a hudební historik

Datum narození/zahájení aktivity: 16.2.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.12.2005

Bůžek, Jan, skladatel, pedagog a hudební historik, narozen 16. 2. 1927, Kutná Hora, zemřel 3. 12. 2005, Teplice.

                 

Absolvoval Pedagogickou a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1972 získal titul PhDr, současně studoval soukromě skladbu u Jaroslava Řídkého a Karla Háby a následně pokračoval ve studiu na pražské HAMU u Emila Hlobila (abs. 1967). Po absolutoriu krátce vyučoval na teplické pedagogické škole a poté působil jako odborný asistent na katedře hudební výchovy v Ústí nad Labem a zároveň přednášel dějiny hudby a hudební teorii na konzervatoři v Teplicích, kde také řadu let působil jako zástupce ředitele. Některé skladby byly nahrány Československým rozhlasem a též odměněny řadou mezinárodních cen. Byl čestným členem Společnosti Leoše Janáčka v Curychu. V roce 1965 mu byla udělena Cena města Teplic za kompoziční činnost. Ve své tvorbě navázal na tradici našich i světových klasiků, snažil se o srozumitelný hudební jazyk s neoromantickým zaměřením. Jeho instrumentální tvorba je zastoupena od komorních skladeb pro sólové nástroje až po rozsáhlá symfonická díla.


Dílo:

 

I. Dílo hudební

 

Dětské sbory

Co je to? (na text básnířky Vlasty Kovaříkové 1966).

Alenčiny písničky (cyklus dvojhlasů s klavírem na texty Vlasty Kovaříkové1967).

Pavouk 1971.

Mniši a myši (J. Havel,1971).

Pro pět ran (text Vladimír Šefl, 1982).

Koťata (1983, cyklus šesti písní, text H. Průchová).

Zvířetníček (deset písní s klavírem, 1986, text Heda Průchová).

15 sborečků (na slova J. V. Sládka, tříhlasé písně s flétnou, 1999).

Ptačí říkadla (11 jednohlasých říkadel, 2003).

 

Ženské sbory

Milostné dvojzpěvy (1960, texty lidové poezie, s klavírem).

Madrigaly cyklus 5 madrigalů a capella (na slova čínské poezie, text B. Mathesius, l978).

Slovanská balada pro čtyřhlas a capella (text M. Pujmanová, 1997).

Tři sbory na orientální text B. Mathesius, 1998.

Obrázky ze Staré Číny (15 skladeb a capella, text B. Mathesius, 2001).

 

Mužské sbory

Sonáta č.1 (pro housle a klavír 1964).

Variace pro klavír (1964).

Září Karel Toman, básnická sbírka Měsíce (1968).

Kdo na moje místo (P. Bezruč, 1969).

Bernard Žár (P. Bezruč, 1969).

Sonáta pro trubku a klavír (1985).

Mirogoj (J. Wolker, 1988).

Hudba pro šest – pro klavír, housle, 2 flétny, klarinet a kytaru (l988).

Trifolium – 2 klarinety a fagot, dodekafonie (1990).

Bagately pro flétnu a klavír – 6 bagatel (1991)

Sonatina č. 1 pro klavír C Dur (1996).

 

Scénická hudba

Anna Karenina – k 11 obrazům pro Malé Divadlo v Ústí nad Labem (1961).

 

Orchestrální skladby

Symfonieta (1963)

Suita (1966).

Symfonie č. 1 (1967).

Hudba pro smyčce – dodekafonie (1969).

Terezínský zpěv (1972).

Zámecká suita – 6 vět, natočeno Čs. Rozhlasem (1973).

Concertino pro housle (1975).

Partita in C (pro smyčcový orchestr, čtyři věty, 1977).

Symfonie č. 2 (pro smyčce, klavír a tympány, 1982).

Koncertantní symfonieta (pro dvě housle, smyčcový orchestr a tympány, 1986).

Suita pro symfonický orchestr (1996).

Komorní symfonieta c-moll (pro smyčce, 2000).

 

Vokálně instrumentální skladby

In Memoriam Duchcov (kantáta pro sbor a smyčcový orchestr, 1972).

Balada o Janíčkovi (kantáta pro sóla, sbor a orchestr, 1958).

Requiem (pro sóla, sbor a orchestr, na latinský text, 1971, korigováno 1978).

Legenda o sv. Vojtěchovi (kantáta pro basbaryton, soprán, recitátora, smíšený sbor
a orchestr, 1996, text Marie Dolistová).

 

Literatura:

http://adagoi.sweb.cz/seznam.html

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 16.1.2015