Český hudební slovník osob a institucí

Bouda, Bohumil

Charakteristika: Klavírista, sbormistr a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 27.4.1896
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.1.1960

Bouda, Bohumil, klavírista, sbormistr a skladatel, narozen 27. 4. 1896, Želiv u Humpolce, zemřel 15. 1. 1960, Jihlava.
 
Byl nejmladším ze čtyř dětí kantora, varhaníka a skladatele Jana Boudy, významné hudební osobnosti Humpolecka. Od pěti let se učil u otce hrát na housle a klavír, o rok později si přibral varhany. Už v osmi letech zastupoval otce u varhan. Na studia šel do Pelhřimova na gymnázium, kde založil studentský orchestr a pěvecký sbor, pro něž také komponoval. Během svých gymnaziálních let se dále vzdělával ve hře na housle a klavír. Maturoval v roce 1915 a po první světové válce přesídlil do Prahy, kde se na konzervatoři učil hře na klavír u Romana Veselého (1919–24) a skladbě u Jaroslava Křičky a Josefa Bohuslava Foerstera (1919–22). Studia dokončil na mistrovské škole u Vítězslava Nováka. Absolvoval Symfonickými variacemi pro klavír a orchestr Césara Francka s Českou filharmonií pod řízením Františka Stupky. V Praze se dobře uchytil jako sólový klavírista i klavírní doprovázeč. Přes svůj pražský úspěch se rozhodl pokračovat v rodové tradici, vrátil se na Vysočinu a stal se zakladatelem a ředitelem české hudební školy v Jihlavě (1924–39). V roce 1927 založil pěvecký sbor Foerster, kde byl sbormistrem pětadvacet let. V roce 1929 vznikl z jeho podnětu Jihlavský symfonický orchestr. V roce 1939 však byla česká hudební škola uzavřena a on byl propuštěn. Za války přesídlil do Jaroměře, kde vyučoval soukromě, posléze působil i na místní hudební škole (1940–45). Po osvobození se vrátil na své původní ředitelské místo na jihlavské škole (1945–50). Od roku 1951 zde pokračoval ve své činnosti jako učitel. Mimoto byl sbormistrem pěveckého odboru závodního klubu Revolučního odborového hnutí železničářů v Jihlavě a řadu let i dirigentem Jihlavské filharmonie.
Coby klavírista pevného tónu a jisté techniky byl i koncertně činný (provedl například Griegův Klavírní koncert s orchestrem v Jihlavě roku 1936). Samostatně koncertoval v mnoha městech v širokém okolí, někdy měl až patnáct koncertů do měsíce. Jeho skladatelská činnost zahrnuje na šedesát opusů, skladby orchestrální, komorní, klavírní a sborové (například Houslová suita, Variace a sonáta pro klarinet a klavír, Koncert pro klavír a orchestr, Symfonietta pro orchestr a jiné). Sbíral a upravoval lidové písně, skládal horácké tance a zkomponoval několik světských a chrámových skladeb. Početná byla i jeho scénická tvorba pro Horácké divadlo. Smrt jej zastihla náhle v pauze mezi odpoledním a večerním představením v Dolní Cerekvi.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební rozhledy (5, 1952, č. 19, s. 31).
Frantál, Zdeněk: Stopy slavných (Želivské ozvěny 2, 2001, č. 2).
Fučík, Ladislav: 110 let od narození Bohumila Boudy (Jihlavské listy, 28. 4. 2006).
 
Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 16.12.2008