Český hudební slovník osob a institucí

Zeman, Martin

Charakteristika: Sběratel lidových písní, organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 15.8.1854
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 31.5.1919

Zeman, Martin, sběratel lidových písní, organizátor, narozen 15. 8. 1854, Velká nad Veličkou, zemřel 31. 5. 1919, tamtéž.

 

Od dětství hrával s lidovými hudci. Sloužil u vojenské hudby jako klarinetista a fagotista (1875–78). Absolvoval varhanickou školu v Praze (1880–82), stálé místo varhaníka však nezískal. Od roku 1896 byl obecním tajemníkem ve Velké nad Veličkou.
Od počátku 80. let byl členem tzv. Súchovské republiky. Od 1881 zapisoval lidové písně a lidovou hudbu, zprvu v rodišti a okolí, pak na ostatním Slovácku, částečně na Valašsku a v kraji kopaničářů na moravskoslovenském pomezí. Úzce spolupracoval s Jožou Úprkou, později též s bratry Mrštíky. Jeho zápisy vynikají přesností po hudební i textové stránce, všímají si též pohybové stránky (choreograf.), průkopnické jsou v lidové nástrojové hudbě., kde poprvé zachycují hru hudecké kapely s improvizačním uměním lidových hráčů. František Bartoš otiskl z jeho zápisů 358 písní ve sbírce z roku 1889 a 739 ve sbírce z roku 1901, vedle toho poznámky o hudeckých zápasech, o hudebních nástrojích (s popisem horňáckých dud) a záznamy hudecké hry v partituře. Od 1892 spolupracoval s Leošem Janáčkem v přípravách na Národopisnou výstavu a přispěl cennými popisy velických obřadů a písní do sborníčku Slavnosti a obyčeje lidové z Moravy na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895. Část jeho zápisů jsou též v publikaci Národní tance na Moravě III. (Brno 1893). Byl členem Pracovního výboru pro lidovou píseň na Moravě a ve Slezsku. Janáček použil jeho zápisy v Moravských písních milostných (Brno 1930), hudecké zápisy v rozšířeném souboru podle rukopisné pozůstalosti pak vydal Alb. Pek s názvem M. Zeman: Horňácké tance (Praha 1951, úvod F. A. Kypta).


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Strážnice 1997).

 

II. Ostatní

Uhlíková, Lucie: Martin Zeman. Život a dílo (Diplomová práce FF MU Brno 1994).

Uhlíková, Lucie: Leoš Janáček a Martin Zeman. Vzájemná korespondence (Národopisná revue 1995, s. 77–112).

Vysloužil, Jiří: Nad odkazem významného sběratele lidových písní (Hudební rozhledy 8, 1955, s. 173–175).

Sedláčková, Simona: Leoš Janáček a Lucie Bakešová (Ústav hudební vědy FF MU 2000).

Sedláčková, Simona: Lucie Bakešová (diplomová práce FF MU Brno 2003).

Opatrovnice Karla Absolona - Lucie Bakešová (in: Sborník muzea Blansko, s. 175–187, 2007).

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 10.6.2015